2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1)
  I. Okijen
  II. Kükürt
  III. Azot
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan gazlardandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2)
  I. Su kirliliği
  II. Toprak kirliliği
  III. Hava kirliliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan kirlilikler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Sürdürülebilir enerji ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli enerji kaynaklarını tehlikeye atmadan üretilen enerjidir.
  B) Gelecek nesillerin enerji temini ve ihtiyacı için sürdürülebilir enerji kullanımı önemlidir.
  C) Sürdürülebilir enerjinin tüketimi, kendini yenileme sürecinden hızlı olamalıdır.
  D) Sürdürülebilir enerjinin doğa üzerinde çok az zararı vardır.
 • 4) Güneş enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Tüm enerjilerin kaynağıdır.
  B) Sürdürülebilir enerji kaynağıdır.
  C) Dünyadaki hayatın temelini oluşturmaktadır.
  D) Doğa üzerinde büyük çaplı kirliliklere yol açar.
 • 5)
  * Konut 
  * Isıtma
  * Su arıtma
  * Elektrik enerjisi elde etme
  * Endüstri alanında sıcak su elde etme
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi güneş enerjisinin kullanım alanları arasındadır?
  A) 4
  B) 5
  C) 3
  D) 2
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi jeotermal enerji kaynaklarının kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Elektrik enerjisi yapımında
  B) Sıcak su turizminde
  C) Kaplıca turizminde
  D) Doğal gaz yapımında
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi su kökenli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir?
  A) Hidrolik enerji
  B) Jeotermal enerji
  C) Biyokütle enerji
  D) Dalga enerji
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerji kaynağına örnek değildir?
  A) Odun
  B) Kömür
  C) Tezek
  D) Saman
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ormanların yok olması sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir?
  A) Toprağın verimliliğinin azalması
  B) Erozyon gibi doğa olaylarının yaşanması.
  C) Havadaki oksijen miktarının artması.
  D) Kuraklıkların baş göstermesi.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için yapılan çevre dostu uygulamalardan biri değildir?
  A) Tüketim günleri
  B) Sakin şehir
  C) Organik tarım
  D) Yavaş yemek hareketi
 • 11) İçinde yaşanılan şehrin değerini bilerek ve şehri koruyarak yaşam tarzına ne denir?
  A) Mega kent
  B) Sakin şehir
  C) Küçük şehir
  D) Sanat şehri
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yakıt türüdür?
  A) Odun
  B) Kömür
  C) Linyit
  D) Antrasit
 • 13) Organik tarım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Her aşaması kontrollüdür.
  B) Kimyasallardan arındırılmıştır.
  C) İnsan sağlığı için önemlidir.
  D) Suni gübre kullanımı yapılmaktadır.
 • 14) Fosil enerji kaynaklarının tüketilmesi sonucu hangisi görülmez?
  A) Ekonomiye zarar verir.
  B) İnsan sağlığına zarar verir.
  C) Çevreye zarar verir.
  D) Yaşanılabilir alanı artırır.
 • 15) Nüfus artışı ile birlikte verilenlerden hangisi artmaz?
  A) Üretim
  B) Konut
  C) Tüketim
  D) Kirlilik
Yorum Yap
Gönder