2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1)
  I. Akıl sahibi olmak.
  II. Varlık sahibi olmak
  III. Müslüman bir ailede doğmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iman için gereken şartlar arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2)
  I. Ergenlik çağına ulaşmak.
  II. Akıl sahibi olmak.
  III. Boş zaman sahibi olamak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri namaz ibadeti için gereken şartlar arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Mümin kişinin miracı olarak nitelendirilen ibadet hangisidir?
  A) Hac
  B) Oruç
  C) Namaz
  D) Zekat
  E) Kurban
 • 4) Namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam dinin beş temel esaslarından biridir.
  B) Yüce Allah katında çok önemli bir ibadettir.
  C) Namaz insanları kötülüklerden korur.
  D) İslamın ilk emredilen ibadetidir.
  E) Kuranı Kerim'de bir çok ayette geçmektedir.
 • 5) Aşağıdaki namaz vakitlerinden hangisi yalnızca İslam toplumuna ile gönderilmiştir?
  A) Sabah namazı
  B) Akşam namazı
  C) İkindi namazı
  D) Öğlen namazı
  E) Yatsı namazı
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?
  A) Teravih
  B) Evvabin
  C) Kuşluk
  D) Bayram
  E) Cuma
 • 7) İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Rahmet ve şevkat dinidir.
  B) Başkalarına acımaya ve yardım etmeye teşvik eder.
  C) İslam yalnızca müminlere yardım etmeyi emreder.
  D) İslam dininde yardım etmek büyük ameller arasında yer alır.
  E) İslam dini tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşamasını amaçlamıştır.
 • 8) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine; zekat, sadaka gibi yapılan yardımlara ne denir?
  A) İnfak
  B) Tekvin
  C) Tekvil
  D) Helal
  E) Mukaddes
 • 9) Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam'ın beş şartından biridir.
  B) Zengin olan müminler üzerine farzdır.
  C) Ömrümüzde sadece bir kez vermekle yükümlüyüz.
  D) Zekat bir nevi toplumun sigortasıdır.
  E) Toplumun maddi ve manevi olarak rahatlamasını sağlar.
 • 10) İnfak ve zekat insanları;
  I. Bencillikten
  II. Cimrilikten
  III. Fakirlikten 
  verilenlerden hangisi veya hangilerinden korur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 11) Oruç ibadeti insanlara;
  I. Ahlaki gelişim
  II. Nefis terbiyesi
  III. Ahiret kazancı
  verilenlerden hangisi veya hangilerini kazandırır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 12) Müminin ibadete açık bir mescitte Allah'ın rızasını kazanmak için ramazanın son 10 günü ibadet niyetiyle burda kalmasına ne denir?
  A) İtikaf
  B) İntiba
  C) İnziva
  D) İkba
  E) İrfan
 • 13) Hac ibadeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam'ın beş temel şartından biridir.
  B) Her mümin her yıl bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür.
  C) Müminlerin Kabe'yi ziyareti anlamına gelmektedir.
  D) Hac ibadetini yerine getiren kişilere hacı denir.
  E) Hac ibadetinde müminin zengin olması aranmaktadır.
 • 14) Peygamber efendimizin bizzat kendisinin katıldığı ve komuta ettiği askeri seferlere ne denir?
  A) Seriyye
  B) Gazve
  C) Siyer
  D) Megazi
  D) Cihat
 • 15) Peygamber efendimizin katılmadığı askeri seferlere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Seriyye
  B) Gazve
  C) Siyer
  D) Megazi
  D) Cihat
Yorum Yap
Gönder