2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen maddelerden hangisini koklamamız bile vücudumuza ve sağlığımıza büyük zararlar verir?
  A) Soda
  B) Gazoz
  C) Asit
 • 2)
  * Yıldırım
  * Lamba
  * Güneş
  * El feneri
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
  A) Araba sesi
  B) Kuş sesi
  C) Televizyon sesi
 • 4) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu olan ihtiyaçları arasında değildir?
  A) Beslenme
  B) Eğlenme
  C) Solunum
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğini önlemek amacıyla yapılan etkinlikler arasında gösterilir?
  A) Evsel atıkları uygun çöp kutularına atmak
  B) Pilleri geri dönüşüme göndermek
  C) Fabrika bacalarına filtre takmak
 • 6) Aşağıda verilen yaşama alanlarından hangisi yapay ortamdır?
  A) Ormandaki sincaplar
  B) Yuvasında yaşayan kuşlar
  C) Akvaryumdaki balıklar
 • 7) Canlılar hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Solunum yaparlar
  B) Su olmadan yaşayabilirler
  C) Doğar, büyür ve ölürler
 • 8) Balonun içinde bulunan maddenin hali aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Katı
  B) Gaz
  C) Sıvı
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağı değildir?
  A) Güneş
  B) Sokak lambası
  C) Florasan
 • 10) Güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) En büyük ışık kaynağımızdır.
  B) Yapay ışık kaynağıdır.
  C) Doğal bir ışık kaynağıdır.
 • 11) Yediğimiz veya içtiğimiz şeylerin tadını almamızı sağlayan duyu organımız hangisidir?
  A) Burun
  B) Dudak
  C) Dil
 • 12) Yemeğin çok tuzlu olduğunu söyleyen Ece hangi duyu organını kullanarak yemeğin tuzlu olduğunu anlamıştır?
  A) Kulak
  B) Dudak
  C) Dil
 • 13)
  I. Ampül
  II. Ay
  III. Güneş
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yapay ışık kaynağıdır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) I, II ve III
 • 14) Aşağıdaki davranışlardan hangisi göz sağlığımızı olumsuz etkiler?
  A) Televizyona uzaktan bakmak.
  B) Güneşe doğrudan bakmak.
  C) Tabletlere çok yakından bakmamak.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır?
  A) Gök gürültüsü
  B) Rüzgar sesi
  C) Davul sesi
 • 16) Ses en hızlı ........... maddelerde yayılır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) katı
  B) sıvı
  C) gaz
 • 17) Elindeki lazeri duvara doğru tutan Ahmet lazerde çıkan ışığın ................. olarak duvara ulaştığını görür.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) dalgasal
  B) doğrusal
  C) yay
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi bir ışık kaynağı değildir?
  A) Mum
  B) Cam
  C) Çakmak
 • 19) Bitkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük bir çoğunluğu fotosentez yapar.
  B) Kendilerine özgü hareket ederler.
  C) Üreme yapmazlar.
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Güneş
  B) Meşale
  C) Ateş böceği
 • 21)
  I. Kapı zili
  II. İnsan sesi
  III. Kuş sesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal ses kaynağıdır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
 • 22) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.
  B) Gaz halindeki maddeler bulunduğu kabın şeklini alır.
  C) Maddeler hal değiştiremezler.
 • 23) Aşağıdaki maddelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) Çatal
  B) Kahve
  C) Elma
 • 24) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yumuşak maddeler kırılgandır.
  B) Sert maddeler kırılgandır.
  C) Maddeler sert veya kırılgan olabilir.
 • 25) Aşağıdakilerden hangisi kırılgan madde değildir?
  A) Tahta
  B) Perde
  C) Anahtar
Yorum Yap
Gönder