2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü TESTİ

 • 1) Trafik eğitimi trafikle ilgili olarak dolaylı ya da doğrudan alakalı olan her bireye verilmelidir.
  Buna göre;
  I. Öğretmen
  II. Denetleyici
  III. Sürücü
  hangisi veya hangilerine trafik eğitimi verilmelidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 2)
  I. Kara yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak.

  II. Trafik düzenini sağlamak.
  III. Deniz yollarında can ve mal güvenliğini sağlamak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karayolları trafik kanunun amaçları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanının trafik eğitimi ile ilgili görevlerinden biri değildir?
  A) Sürücü adaylarının yetiştirilmesi.
  B) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında trafik ve ilk yardım dersinin zorunlu olarak verilmesi.
  C) Trafik denetleyicilerinin yetiştirilmesi.
  D) Çocuk trafik eğitim parklarının açılması.
  E) Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarının yapılması.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi sürücü kurslarında teorik olarak verilen derslerden biri değildir?
  A) İlk yardım
  B) Trafik ve çevre
  C) Direksiyon eğitimi
  D) Trafik adabı
  E) Araç tekniği
 • 5) Aday sürücü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ehliyeti yeni alanları kapsamaktadır ve 2 yıllık süreç olarak belirlenmiştir.
  B) Sürücü üzerinde 0.2 üzeri alkol tespit edildiğinde ehliyet geri alınır.
  C) Toplamda 50 ceza puanı aşıldığında ehliyete el konulur.
  D) Kırmızı ışığın üç kez ihlal edilmesi halinde ehliyeti iptal edilir.
  E) Emniyet kemerinin takılmasının üç kez ihlal edilmesi sonucu ehliyet iptal edilir.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ehliyet alma şartlarından biri değildir?
  A) Yaş
  B) Mal bildirimi
  C) Sağlık
  D) Deneyim
  E) Sınav
 • 7) M, A1 ve B2 sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi yaşı bitirmiş olmaları şarttır?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19
 • 8) BE sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi ehliyete sahip olmaları beklenmektedir?
  A) A
  B) A2
  C) B
  D) D
  E) D2
 • 9) Herhangi bir sürücü belgesi alacak bireylerin en az hangi kademeden mezun olma şartı aranır?
  A) İlkokul
  B) Ortaokul
  C) Lise
  D) Yüksek okul
  E) Üniversite
 • 10) Otomobil ve kamyonet kullanabilmek için  hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?
  A) M
  B) A1
  C) A2
  D) B1
  E) B
 • 11) Sepetli veya sepetsiz iki tekerlikli motosiklet kullanabilmek için hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?
  A) A
  B) A1
  C) A2
  D) B1
  E) CE
 • 12)
  I. En az D1 ehliyetine sahip olmalıdır.
  II. En az 21 yaşında olmalıdır.
  III. M, B, B1, D1 ve F bu kapsamdadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri otobüs ehliyeti için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II
 • 13)
  I. Yaya kaldırımlarını kullanmalıdır.
  II. Yaya kaldırımının tamamı işgal edilmemelidir.
  III. Aydınlatmanın az olduğu alanlarda yayalar açık renk giysiler giymelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yayaların mesul olduğu sorumluluklar arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II
 • 14) Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri takmak zorunludur?
  A) Minibüs
  B) Otobüs
  C) Özel durumlarda acil servis görevlileri
  D) Şehirler arası otobüs
  E) Yakın koruma araçları
 • 15)
  I. Bisiklet sürmek
  II. Oyun oynamak.
  III. Geçişleri engelleyecek şekilde beklemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yaya kaldırımlarında yapılmaması gereken davranışlar arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder