2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi yanlıştır?
  A) 22 - Yirmi iki
  B) 34 - Otuz dört
  C) 56 - Altmış beş
 • 2)
  I. 17
  II. 28
  III. 41
  Aşağıda verilen sayıların okunuşlarından hangisi yukarıda verilen sayılar arasında değildir?
  A) Yirmi yedi
  B) On yedi
  C) Kırk bir
 • 3)
  I. Elli bir
  II. Altmış iki
  III. On altı
  Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu yukarıda verilmemiştir?
  A) 45
  B) 51
  C) 62
 • 4)
  I. On bir: 11
  II. Yirmi üç: 23
  III. Elli: 50
  Yukarıda verilen sayı ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğru olarak verilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
 • 5) Altmış iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 12
  B) 62
  C) 72
 • 6) 73 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Yetmiş üç
  B) Otuz yedi
  C) Yetmiş yedi
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi yanlış çözümlenmiştir?
  A) 14 - 1 onluk 4 birlik
  B) 32 - 2 onluk 3 birlik
  C) 45 - 4 onluk 5 birlik
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğru çözümlenmiştir?
  A) 15 - 5 onluk 1 birlik
  B) 69 - 6 birlik 9 onluk
  C) 78 - 7 onluk 8 birlik
 • 9) Aşağıdaki sayılardan hangisi 
  5 onluk + 6 birlik = ?
  sayısını oluşturur?
  A) 56
  B) 65
  C) 45
 • 10) ( 1 onluk + 1 birlik ) + ( 2 onluk + 3 birlik) = ?
  İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 50
  B) 41
  C) 34
 • 11) Sayı çözümlemesi yapan Ayşe yanlışlıkla birler basamağındaki sayıyı onlar basamağına, onlar basamağındaki sayıyı da birler basamağına yazmıştır. Ayşe işlemi tamamladığında sonuç 42 olarak çıkmıştır.
  Buna göre eğer Ayşe işlem hatası yapmamış olsaydı doğru sonuç hangisi olurdu?

  A) 44
  B) 24
  C) 22
 • 12) 8 + X = 13 işleminde X yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
 • 13) A + 7 = 16 işleminde A yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) 7
  B) 8
  C) 9
 • 14) Mehmet'in kumbarasında 16 Tl'si vardı. Ancak Mehmet kumbaradan 9 lira almıştır.
  Buna göre son durumda kumbarada kaç Tl kalmıştır?
  A) 9
  B) 8
  C) 7
 • 15) Ece'nin 17 tane pastel boyası vardır. Ece'nin kardeşi bu boyaların bir miktarını kaybetmiştir. Ece boyalarını saydığında geriye sadece 8 tane kaldığını görmüştür.
  Buna göre Ece'nin kardeşi kaç tane boyayı kaybetmiştir?
  A) 9
  B) 10
  C) 11
Yorum Yap
Gönder