2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1)
 • 2) Katı halde bulunan bir maddenin ısı alarak doğrudan gaz haline geçmesine ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Donma
  B) Buharlaşma
  C) Süblimleşme
  D) Kaynama
 • 3)
  I. Buzun doğrundan buharlaşması
  II. Naftalinin gaz haline geçmesi
  III. Karın su haline dönmesi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri süblimleşmeye örnek olarak gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4) Aşağıda verilen durumların hangisinde yoğuşma görülmüştür?
  A) Yağmurun yağması
  B) Suyun donması
  C) Dolu yağması
  D) Çiğ oluşumu
 • 5) Deniz seviyesinde saf su ........... derecede donmaya başlar.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) 10
  B) 5
  C) 0
  D) -5
 • 6) Elimize kolonya döktüğümüzde elimizde oluşan serinlik hangisinden dolayı oluşmaktadır?
  A) Elimiz kolonyadan ısı alır.
  B) Elimiz kolonyaya ısı verir.
  C) Kolonya süblimleşme yapar.
  D) Kolonya sıvı halden katı hale geçer.
 • 7)
  I. Buzun eritilerek sıvı hale gelmesi
  II. Gazın soğutularak sıvı hale getirilmesi
  III. Suyun soğutularak katı hale getirilmesi
  Yukarıda verilen durumlardan hangisinde veya hangilerinde maddeden ısı alınmıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Sıcakta tutulan telefon kabının daha esnek olması.
  II. Soğukta dışarıda oyun oynayın Ayşe'nin montunun daha da sertleşmesi.
  III. Güneş altında bırakılan bir plastiğin daha yumuşak hale gelmesi
  Yukarıda verilen durumlardan hangisinde veya hangileri genleşmeye örneketir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Buharlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Buharlaşma 100 derecede olur.
  B) Buharlaşmanın olması için maddenin saf olması gereklidir.
  C) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
  D) Buharlaşma olabilmesi için maddenin deniz seviyesinde olması gerekmektedir.
 • 10) Bir kış günü arkadaşlarıyla sahile giden Meryem denizin hemen üstende sis görmüştür. Havanın açık olmasına rağmen denizin üstündeki bu sise Meryem anlam verememiştir.
  Buna göre denizin üzerinde oluşan bu sis ile ilgili hangisi doğrudur?
  A) Buharlaşma her sıcaklıkta olduğu için bu sis denizin buharlaşmasından olmuştur.
  B) Bu sis deniz üzerindeki havanın yoğunlaşması ile oluşmuştur.
  C) Deniz suyunun sıcaklığı 100 dereceyi bulduğu için buharlaşma olmuştur.
  D) Sisin oluşmasında denizle ilgili bir bağlantı yoktur.
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Maddeler hal değişimi sırasında ısı alır veya ısı verir.
  B) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir.
  C) Hal değişimi yalnızca katıdan sıvıya ve sıvıdan gaza'dır.
  D) Hal değişimi farklı şekillerde olabilir.
 • 12) Maddeler birbirlerine temas ettiklerinde ısı akışı sağlanır.
  Buna göre bu ısı akışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Isı soğuk maddeden sıcak maddeye doğru akar.
  B) Isı dışarıdaki başka bir maddeden alınarak eşit olarak dağıtılır.
  C) Isının akabilmesi için maddelerin bulundukları oramın ısısının daha düşük olması gerekmektedir.
  D) Isı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi saydam madde değildir?
  A) İçi renksiz bir bilye
  B) Ayna
  C) Gözlük
  D) Araba camı
 • 14)
  I Cismin boyu
  II. Işık kaynağına uzaklık
  III. Işığın geliş açısı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gölge boyunu etkiler?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 15)
  I. Boş A4 kağıdı
  II. Su bardağı
  III. Cam
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri saydam maddedir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder