2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları TESTİ

 • 1) Dünyaya en yakın gök cismi olan ve aynı zamanda dünyanın uydusu olan gök cismi hangisidir?
  A) Ay
  B) Güneş
  C) Mars
  D) Jüpiter
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ayın hareketlerinden biri değildir?
  A) Kendi ekseni etrafında dönmesi
  B) Güneşin etrafında dönmesi
  C) Dünyanın etrafında dönmesi
  D) Marsın etrafında dönmesi
 • 3) Ay ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Durağan haldedir.
  B) Ay'ın dünyadan görülmeyen tarafına Ay'ın karanlık yüzü denir.
  C) Ay batıdan doğuya doğru döner.
  D) Üç çeşit hareketi vardır.
 • 4) Ay ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ay bir ışık kaynağı değildir.
  B) Ay her gece farklı görünür.
  C) Ayın toplamda 12 evresi vardır.
  D) Ayın ana evresi bir hafta sürer.
 • 5) Ayın dünyadan bakıldığında C harfi gibi göründüğü evresi hangisidir?
  A) Yeni ay
  B) Hilal
  C) Şişkin ay
  D) Dolunay
 • 6) Ayın karanlık yüzünün dünyaya baktığı evresi hangisidir?
  A) Yeni ay
  B) Hilal
  C) Şişkin ay
  D) Dolunay
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi memeli değildir?
  A) Yarasa
  B) Kaplan
  C) Kaplumbağa
  D) Balina
 • 8)
  I. Güneş dünyadan uzakta olduğu için bakıldığında küçük gözükür.
  II. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığı açısından zararlıdır.
  III. Ay güneş ışınlarını yansıtması ile ışık verir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III


 • 9) Kuvvetin birimi ............................. 'dur ve kuvvet ............................... ölçülür.
  Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangisi gelmelidir?
  A) newton -- termometre
  B) newton -- dinomometre
  C) kilo -- termometre
  D) kilo -- dinomometre
 • 10) Ay ....................... aldığı ışığı dünyaya yansıtır.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Güneş
  B) keninden
  C) uzaydan
  D) Marstan
 • 11)
  I. Oltasını denize atan balıkçı
  II. Deftere yazı yazan bir öğrenci
  III. Sevinçten havaya zıplayan bir kişi
  Yukarıda verilenlerden hangisinde veya hangilerinde kuvvet uygulanmıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12)
  I. Cismin şeklini değiştirebilir
  II. Cismin yönünü değiştirebilir.
  III. Hareket eden cismi durdurabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kuvvet için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 13)
  I. Arabanın yolda ilerlemesi
  II. Vapurun denizde yol alması
  III. Misketin yerde yuvarlanması
  Yukarıda verilenlerden durumlardan hangisinde veya hangilerinde sürtünme kuvveti bulunur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14) Ayın yüzeyinde bulunan çukurlara ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) krater
  B) tortu
  C) oluk
  D) kalker
 • 15) Aşağıda verilen örneklerden hangisinde bakterilerin etkisi gözükmez?
  A) Ekmeğin küflenmesi
  B) Sütten peynir elde edilmesi
  C) Açıkta kalan meyvenin çürümesi
  D) Yemeğin soğuması
 • 16) Aşağıda verilen canlılardan hangisi diğerlerine göre farklı şekilde ürer?
  A) Balık
  B) Yılan
  C) Balina
  D) Kurbağa
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi heyelanı önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir?
  A) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak
  B) Anız yakmak
  C) Ormanları korumak
  D) Bitki örtüsünü güçlendirecek eylemlerde bulunmak.
 • 18) Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Gözle görülmezler.
  B) Tamamı zararlıdır.
  C) Hayatın her alanında bulunurlar.
  D) Bazı türleri sayesinde yoğurt yapılır.
 • 19) Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır?
  A) Yılan
  B) Yarasa
  C) Kaplan
  D) Kartal
 • 20) Aşağıdakilerden hangisinde gezegenler arsındaki sıralama doğru olarak verilmiştir?
  A) Ay > Güneş > Dünya
  B) Güneş > Dünya > ay
  C) Dünya > Ay > Güneş
  D) Güneş > Ay > Dünya
Yorum Yap
Gönder