2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinde eylemin çoğul kişi tarafından yapıldığını gösteren cümle vardır?
  A) Yemekten sonra dinlenmişsin.
  B) Bunu dün de sordun.
  C) Pekmez yapmadan önce üzümleri ezdik.
  D) Böyle tuzağa daha önce de düştün
 • 2) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?(
  A) Yaş kesen baş keser.
  B) At binenin, kılıç kuşananın.
  C) Barış insanca yaşamaktır.
  D) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
 • 3) “Şiir değiştirir insanı. Bir okuyucu sevdiği şairi tanımadan başka, tanıdıktan sonra ise başka bir insandır. Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk karşılaşmalarınızı düşünün. Gece uykunuz açılmıştır. Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. Yaşama istekleriniz artmıştır. Bir coşku, bir katkıdır yaşamınıza. Artık değişmiş, zenginleşmiştir kişiliğiniz.”

  Paragrafın konusu nedir?

  A) Şiirin insan hayatını etkilediği
  B) Şairleri tanımak gerektiği
  C) Şiir okumanın bir ihtiyaç olduğu
  D) Şairin hoşça vakit geçirdiği
 • 4) “Çalışamıyorum” fiilinin olumlu şekli aşağıdakilerin hangisidir?
  A) Çalışıyorum
  B)Çalıştım
  C)Çalışabiliyorum
  D) Çalıştırıyorum
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Hayat iki ileri bir geri sürüp gidiyor.
  B) İster gel ister gelme, benim için fark etmez.
  C) Hiçbir zaman arkadaşlarıma düşman olamam.
  D) Bu kadar saat ne akşamları ne de gündüzleri çalışılabilir.
 • 6)  (1) Yavru kedi, köpeği karşısında görünce korkup ağaca tırmandı. (2) Kedi: “Biraz ağaçta kalırsam köpek benden umudunu kesip gider.” dedi. (3) Bir süre kedinin inmesini bekleyen köpek, ümidini kesip kulübesine döndü. (4) Kedi, köpeğin gittiğinden emin olduktan sonra ağaçtan indi.
  Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kedi konuşturulmuştur?

  A) 1                
  B) 2                
  C) 3                      
  D) 4
 • 7) Tiyatro yeri geldikçe seyirciyi bol kahkahalarla eğlendirecek, yeri geldikçe duygulandıracak ve ona gözyaşı döktürecek. Ama tiyatro bunları yaparken asıl görevinden asla uzaklaşmayacak, seyirciyi eğitecek.

  Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Tiyatronun Görevi
  B. Tiyatrocuların Özellikleri
  C. Bir Eğlence Aracı Olarak Tiyatro
  D. Sanat Dalları İçinde Tiyatronun Yeri
 • 8) “ Ben sana mecburum bilemezsin. ”

  Dizesindeki fiil olan sözcük için aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?

  A) Haber kipi – geniş zaman – olumsuz – II. tekil kişi
  B) Haber kipi – gelecek zaman – olumsuz – III. Tekil kişi
  C) Dilek kipi – istek – olumsuz – II. tekil kişi
  D) Haber kipi – geniş zaman – olumsuz – I. tekil kişi  
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
  A) Daha da buralara gelmem, demişti ama öyle olmadı.
  B) Dal sarkar, kartal kalkar ; kartal kalkar, dal sarkar.
  C) Annemin 21:45’te uçağa yetişmesi lazım.
  D) Türkçe kitabındaki 12, 13 ve 14. testleri çözün.
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
  A- Dün gece kötü bir rüya gördüm.
  B- Üzerindeki gömleği geçen sene almış.
  C- Hocam benimle gurur duyacak.
  D- Yarın hepiniz ödevlerinizi getirin.
 • 11) “ Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

  A- Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir.
  B- Başarı herkesin ulaşabileceği bir nokta değildir.
  C- Başarıyı ancak yardım alarak ulaşılabilir.
  D- Bazı insanlar başarısız olmaya mahkûmd
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti ( ? ) getirilmez?
  A- Dizinin son bölümünü izledin mi
  B- Doktor lafı geçti mi ağlamaya başlar
  C- Babanızı görmeyeli kaç ay oldu
  D- Bu soruları nasıl çözeceğiz biz
 • 13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A- Komşumuz Mimar Aydın bey gelecek.
  B- Arkadaşlarının arkasından bakdı.
  C- Yabacı dil olarak fransızcayı seçti.
  D- Şu an yirmi beş yaşında olmalı.
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel bir anlatım” söz konudur?
  A)Piknik için ormanlık alanlar tercih edilmelidir.
  B) Sohbeti tatlı, renkli bir insandı.
  C) Doğayı sevmek insanı yaşama bağlar.
  D) Güney sahillerimizde Akdeniz ilkimi hakimdir.
 • 15) O, güzel evden eser kalmamış ( ) Her taraf neden bu kadar bakımsız ( ) Buraya bakan insan yok mu ( ) Şaştım kaldım doğrusu ( )
  Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

  A) (.) (.) (?) (,)
  B) (.) (?) (?) (.)
  C) (.) (.) (.) (,)
  D) (.) (?) (.) (?)
 • 16) Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı ;
  Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil.
  İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları;
  Ufkundan yükselmeyen güneşler güneş değil!

  Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir?

  A)Gelecek umudu
  B)Deniz özlemi
  C)Yalnızlık korkusu
  D)Yaşama sevinci
 • 17) “Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün türü nedir?
  A) Zaman zarfı
  B) Yer-yön zarfı
  C) Durum zarfı
  D) Azlık-çokluk (miktar) zarfı
 • 18) “İnsan aklını derin bir denize benzetirsek, bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça, bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.”
  Yukarıdaki paragraftan anlatılmak istenen nedir?

  A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
  B) Bilgilerin çoğalması zaman alır.
  C) Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır.
  D) Bilgiler en az inci kadar değerlidir.
 • 19) Aşağıdaki eylemlerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
  A) Herkes bu iki sayfayı yazacak.
  B) Tehlikenin nereden gelebileceğini sezerdi.
  C) Çocuk odasında beraber oynuyorlar.
  D) Kötü alışkanlıklardan uzak durmalısın.
 • 20) (1) Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. (2) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (3) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınaktı (4) Ateşi karşısında duran üç çocuk vardı. Numaralanmış cümlelerin hangisin yüklemi çekimli eylemdir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Yorum Yap
Gönder