2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Genlerin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalına .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) kalıtım
  B) genotip
  C) genetik
  D) diploit
  E) alel
 • 2) Döllenme ile yeni canlıya taşınan genlerin tamamına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) kalıtım
  B) genotip
  C) genetik
  D) diploit
  E) alel
 • 3) Biri anneden ve biri babadan gelen ve aynı karakter üzerinde etkili olan gen çeşitlerine ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) kalıtım
  B) genotip
  C) genetik
  D) diploit
  E) alel
 • 4) Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara .................... adı verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) fenotip
  B) genotip
  C) genetik
  D) heterezigot
  E) homozigot
 • 5) Canlının dış görünüşünde, gözlenebilen veya ölçülebilen özelliklerine .................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) fenotip
  B) genotip
  C) genetik
  D) heterezigot
  E) homozigot
 • 6) Diploit hücrelerde sadece homozigot halde fenotipte etkisini gösteren alele .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) başat alel
  B) dominant ales
  C) çekinik alel
  D) baskın alel
  E) çoğul alel
 • 7) Karakterlere farklı kromozomlar üzerinden etki eden genlere ........................... gen denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) bağı
  B) bağımsız
  C) baskın
  D) çekinik
  E) dominant
 • 8)
  I. Eşeyli üreyen diploit canlılarda üreme ana hücrelerinde mayozla gametler oluşur.
  II. Gametlerde ana hücrenin iki katı kadar hücre bulunur.
  III. Kromozom ve alellerin hangi gamete taşınacağı şansa bağlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 9)
  I. Homozigot karakter sayısı gamet çeşitliliğini değiştirmez.
  II. Homozigot genotipli bir bireyde A geninin gametlere taşınma olasılığı yüzde 100'dür.
  III. Heterezigot genotipli bireyde A ve a geninin gametlere taşınma olasılığı yüzde 50'dir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 10)
  I. Aa genotipli bireylerin oluşturabileceği gametler tek çeşittir.
  II. AaBb genotipli bireylerin oluşturabileceği gametler dört çeşittir.
  III. Bağlı genler iki ya da daha fazla karakter bakımından homozigot ise tek çeşit gamet oluşturur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 11) Bireyin kendi genotipindeki bir bireyle çaprazlanmasına ne denir?

  A) Benzerlik ilkesi
  B) Çaprazlama
  C) Kendileştirme
  D) Parental döl
  E) Monohibrit
 • 12) Karakterle ilgili iki bireyin gametlerinin birleşmesine ne denir?

  A) Benzerlik ilkesi
  B) Çaprazlama
  C) Kendileştirme
  D) Parental döl
  E) Monohibrit
 • 13) Oğul döl ile elde edilen heterozigot genotipli bireyler hangisi ile adlandırılır?

  A) Benzerlik ilkesi
  B) Çaprazlama
  C) Kendileştirme
  D) Parental döl
  E) Monohibrit
 • 14) Oğul döl'ün bütün bireylerinin heterozigot olması sonucu birbirine benzemesi ilkesi hangisidir?

  A) Benzerlik ilkesi
  B) Çaprazlama
  C) Kendileştirme
  D) Parental döl
  E) Monohibrit
 • 15) Bir karaktere ait alellerden her biri eşit olasılıklarla bir birinden ayrılıp ve farklı gametlere gitmesi ilkesi hangisidir?

  A) Benzerlik ilkesi
  B) Çaprazlama ilkesi
  C) Kendileştirme ilkesi
  D) Ayrılma ilkse
  E) Dağılma ilkesi
 • 16) İki karakter bakımından heterezigot genotipe sahip bireylere ne olarak isimlendirilir?

  A) Monohibrit
  B) Dihibrit
  C) Bağımsız açılım
  D) Antijen
  E) Kontrol çaprazlaması
 • 17) Fenotipte baskın özelliği gösteren genotip bilinmeyen bireyin, genotopini öğrenmek için çekinik homozigot özelliği gösteren bireyle çaprazlanmasına ne denir?

  A) Monohibrit çaprazlama
  B) Dihibrit çaprazlama
  C) Bağımsız açılım
  D) Antijen çaprazlama
  E) Kontrol çaprazlama
 • 18) Bağışıklık tepkisine yol açarak antikor oluşumuna neden olan maddelere ne denir?

  A) Monohibrit 
  B) Dihibrit 
  C) Bağımsız 
  D) Antijen 
  E) Kontrol 
 • 19) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir karakterin alelleri arasında eş baskınlık varsa kontrol çaprazlamasına gerek yoktur.
  B) Canlılar gözlemlenerek onların fenotipleri hakkında bilgi edinilemez.
  C) Kontrol çaprazlama sonucuna göre baskın özellik gösteren bireyin genotipi belirlenir.
  D) Dihibrit çaprazlmada F1 dölünden elde edilen gametler Punnett karesine yerleştirilir.
  E) Punnett karesine yerleştirilen gametler çaprazlanrak F2 dölü elde edilir.
 • 20) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İki karakter bakımından heterozigot olan bireyler arasında yapılan çaprazlamaya monohibrit çaprazlama denir.
  B) Punnett karesi yöntemi genetik çaprazlama sonuçlarını tahmin etmek için kullanılan bir diyagramdır.
  C) Belirli bir özellik için ailenin geçmişi hakkında bilgi sahibi olma yöntemine soyağacı yöntemi denir.
  D) Soyağacında dişiler yuvarlak erkekler kare şekilleri ile simgelenir.
  E) Soyağacında simgenin içi koyu yeşil renkli ise istenilen özellikten etkilenmiş olduğunu gösterir.
Yorum Yap
Gönder