2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Haritalar yaşanılan çevreyi ve dünyayı daha yakından tanımak ev analiz etmek için kullanılır.
  (....) Hataların en aza indirilebilmesi için projeksiyon adı verilen yöntemler gerçekleştirilmiştir.
  (....) Ölçeğin hem pay hem de paydasının uzunlukları metre cinsinden alınır.
  (....) Ölçekleri 1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen ölçeklere büyük ölçekli harita denir.
  (....) Haritalar kendi içerisinde genel ve tematik haritalar olmak üzere ikiye ayrılır.
  (....) Siyasi ve atlas haritaları tematik haritalara örnektir.
  (....) Haritanın kullanım amacı hangi harita türünün kullanılacağını da belirler.
  (....) Gerçektde 28 km olan iki nokta arasındaki uzaklık haritada 4cm olarak gösterildiğinde bu haritanın kesir ölçeği 1 / 700.000 olur.
  (....) Coğrafi bilgi sistemi doğal ve beşeri her türlü verinin bir veri tabanında toplanması ile oluşur.
  (....) Kabartma yönteminde çizilen haritalarda yatay ve dikey olmak üzere iki farklı ölçek bulunmaktadır.

 • 2) Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.
  * sırt
  * projeksiyon
  * eş aralık
  * falez 
  * g:haliç 
  * delta ovası
  * plato 
  * izohips 
  * ölçek 
  * boyun 
  a. İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yerelere ............. denir.
  b. Bir haritadaki ardışık izohipsler arasındaki yükselti farkının her yerde aynı olmasına ................. denir.
  c. Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış etrafına göre yüksekte kalan düzlüklere ...................... denir.
  d. Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz yada göl kısında birikmesine .......................... denir.
  e. İki tepe arasındaki yüksekliğin en az olduğu yere ............... denir.
  f. Dalga aşındırması ile oluşan dik kıyılara ................ denir.
  g. Gelgit olaylarının etkili olduğu okyanus kıyılarında ağızlarının genişlemesi ile oluşan körfezlere .................... denir.
  h. İzohipslerden oluşan haritalara ................ denir.
  i. Haritalarda yapılan küçültme işlemi oranına ............... denir.
  ı. Haritalardaki hata oranını düzeltmek için yapılan uygulamalara .................... denir.
 • 3) Aşağıda harita oluşturulurken kullanılan projeksiyon çeşitlerini yazınız.
  1.
  2.
  3.
 • 4) Aşağıya haritanın elemanlarından beş tanesini yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
 • 5) Lejant nedir? Kısaca açıklayınız.


 • 6) Aşağıda verilen harita çeşitlerini kullanım alanlarına göre eşleştiriniz.
  A. Büyük Ölçekli Haritalar
  B. Orta Ölçekli Haritalar
  C. Küçük Ölçekli Haritalar
  [....] Hava ve kara yolu haritaları ile fiziki haritalar yapılır.
  [....] Geniş alanları, dünyanın tamamını ve ülkeleri göstermek için kullanılır.
  [....] Yer şekillerini, yollar ve yerleşim merkezlerini ayrıntılı olarak göstermek için kullanılan haritalardır.

 • 7) Haritalarda kullanılan eş yükselti eğrileri yöntemini kısaca açıklayınız.


 • 8)
  I. İç içe kapalı eğriler şeklindedir.
  II. Aynı eğri üzerindeki bütün noktalarda yükseklik farklıdır.
  III. Sık geçtikleri yerler dik yamaçlar gösterir.
  İzohipslerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 9)
  I. Canlı yaşamı için gaz bileşeni sağlar.
  II. Yeryüzünde sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar.
  III. Işığı, sıcaklığı ve sesi iletir.
  Atmosfer ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi atmosferin katmanlarından biri değildir?
  A) Troposfer
  B) Statosfer
  C) Mezosfer
  D) Termosfer
  E) Etosfer
 • 11)
  * Hava olaylarının gerçekleştiği bölümdür.
  * Yerden itibaren 10 ile 16 km'lik alt bölümüdür.
  * Atmosferi oluşturan gazların yüzde 75'i burada bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katı hangisidir?
  A) Troposfer
  B) Statosfer
  C) Mezosfer
  D) Termosfer
  E) Egzosfer
 • 12)
  * Gök taşlarının atmosferde yanması ve parçalanması bu katmanda olur.
  * Yaklaşık 50-58 km yükseklikler arasında yer alır.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katı hangisidir?
  A) Troposfer
  B) Statosfer
  C) Mezosfer
  D) Termosfer
  E) Egzosfer
 • 13)
  * Radyo dalgaları bu katmanda yansır.
  * Gazlar bu katmanda iyonlara ayrılır.
  * Kutup ışıkları bu katmanda gözlenir.
  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katı hangisidir?
  A) Troposfer
  B) Statosfer
  C) Mezosfer
  D) Termosfer
  E) Egzosfer
 • 14) Dar bir alanda, kısa bir zaman diliminde etkili olan atmosfer koşuluna ne denir?
  A) Hava durumu
  B) İklim
  C) Hava olayı
  D) Meteroloji
  E) Atmosfer olayı
 • 15) İklimi inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Klimotoloji
  B) Kromotoloji
  C) Sosyolji
  D) Meteroloji
  E) Astroloji
Yorum Yap
Gönder