2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1)
  I. Peygamberimizin soyu yirmi birinci kuşakta yer alan dedesi Adnan'a kadar kesin olarak bilinmektedir.
  II. Peygamber efendimizin soyunun Hz. İbrahim'e dayandığı bilinmektedir.
  III. Yüce Allah peygamberimizi soyların en temizinden seçmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 2)
  I. Peygamber efendimizin temiz bir soydan gelmesi onun peygamberliğinin insanlar tarafından daha kolay kabul edilmesine vesile olmuştur.
  II. Peygamber efendimiz Haşimi soyundandır.
  III. Peygamber efendimizin soyu gibi ailesi de temiz ve faziletliydi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 3)
  I. Peygamber efendimizin babası Abdullah Medine'de vefat etmiştir.
  II. Peygamber efendimizin babası, henüz peygamber efendimiz doğmadan vefat etmiştir.
  III. Peygamber efendimizin soyu gibi ailesi de temiz ve faziletliydi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 4)
  I. Peygamber efendimiz miladi 571 yılında dünyaya gelmiştir.
  II. Peygamber efendimiz dünyaya geldikten iki yıl sonra Fil Olayı gerçekleşmiştir.
  III. Peygamber efendimizin ismini dedesi Abdulmuttalib koymuştur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin isimlerinden biri değildir?
  A) Muhammed
  B) Abdullah
  C) Ahmed
  D) Mustafa
  E) Mahmud
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekke'de yeni doğan çocukların süt anneye verilmesi adetti.
  B) Sün anneye verilen çocuklar Mekke içerisinde ikamet ederlerdir.
  C) Süt anneye verilen çocukların ruh ve beden sağlığı daha da iyileşiyordu.
  D) Süt anneye giden çocuklar Arapça güzel konuşmayı öğreniyorlardı.
  E) Peygamber efendimizin süt annesinin ismi Halime idi.
 • 7) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz 12 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında kaldı.
  B) Peygamber efendimizin annesi Medine ziyareti dönüşü hastalanıp vefat etti.
  C) Peygamber efendimiz dedesinin vefatından sonra dedesi Abtulmuttalib ile yaşamaya başladı.
  D) Abdulmuttalib Kureyş kavminin lideri idi.
  E) Abdulmuttalib peygamber efendimiz sekiz yaşındayken vefat etti.
 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz sekiz yaşından itibaren amcası Ebu Talip'in yanında kalmaya başladır.
  B) Ebu Talip Mekke'nin en zenginleri arasındaydı.
  C) Ebu Talip merhametli ve gönlü zengin bir insandı.
  D) Ebu Talip gittiği her yere peygamber efendimizi de götürür, yanından hiç ayırmazdı.
  E) Peygamber efendimiz ilk ticaret seyehatini amcası Ebu Talip ile Suriye'ye yaptı.
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu dönemde Mekke halkı tarafından güzel ahlakıyla tanındı.
  B) Peygamber efendimiz en çok güvenirliği ve doğruluğu ile bilinirdi.
  C) Peygamber efendimiz gençlik döneminde hiçbir hile, hıyanet veya yalan gibi davranışlarda bulunmamıştır.
  D) Peygamber efendimiz peygamber olduktan sonra Muhammedü'l - Emin lakabını almıştır.
  E) Peygamber efendimizin tabiatında hiçbir kötülük ve fenalık olmamıştır.
 • 10) Bugün böyle bir sözleşmeyi kabule davet edilsem, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim.
  Peygamber efendimiz bu sözü ile hangisinden bahsetmektedir?
  A) Medine sözleşmesi
  B) Hılfu'l-Fudül
  C) Mekke sözleşmesi
  D) Fil Olayı
  E) Veda hutbesi
 • 11)
  I. Ticaret
  II. Terzicilik
  III. Çobanlık
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin yaptığı meslekler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin Hz. Hatice ile evliliğinden olan çocuklarından biri değildir?
  A) Kasım
  B) Abdullah
  C) Zeyneb
  D) Rukiye
  E) Ali
 • 13)
  I. Saygı duyulan
  II. Sorunları çözebilen
  III. Uzlaştırıcı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin Kabe Hakemliği ile toplum içindeki davranışlarını bizlere göstermiştir?
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) I ve II
 • 14) Peygamber efendimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en son gerçekleşmiştir?
  A) Babasının vefatı
  B) Annesinin vefatı
  C) Dedesinin vefatı
  D) Kabe hakemliği
  E) Hz.Hatice ile evliliği
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Risalet
  B) Nübüvvet
  C) Nebilik
  D) Peygamberlik
  E) Ehli Sünnet
 • 16) Peygamber efendimizin peygamberlikle görevlendirilene kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmemesine ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sıdk
  B) ismet
  C) fetanet
  D) tebliğ
  E) emanet
 • 17) Peygamber efendimizin hiç bir zaman ne sebeple olursa olsun yalan söylememesine ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sıdk
  B) ismet
  C) fetanet
  D) tebliğ
  E) emanet
 • 18) Peygamberimizin sağlam bir zekaya ve akıla sahip olmasına ................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sıdk
  B) ismet
  C) fetanet
  D) tebliğ
  E) emanet
 • 19) Peygamberlerin emrolundukları dini hükümleri tüm insanlara olduğu gibi bildirmelerine ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) sıdk
  B) ismet
  C) fetanet
  D) tebliğ
  E) emanet
 • 20) Allah'ın (c.c) yarattığı tüm varklıklar ve olaylar üzerinde düşünmeye, Allah ile kainat arasındaki ilişkiyi kavramaya gayret etmeye, bunlardan ibret almaya ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tefekkür
  B) tevhid
  C) ihlas
  D) ihsan
  E) fetanet
Yorum Yap
Gönder