2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) * Yalnızca Ölümsüz ve Her Zaman Diri Olan Allah’a
  Güven * Ayeti Allah’ın Hangi Sıfatına Karşılık Gelir?

  A/ Kudret
  B / Hayat
  C / Kıdem
  D/ Beka
 • 2) I- Zekat-Vacip
  II- Sadaka-Sünnet
  III-Fitre-Vacip

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.

  a)I ve II
  b)I ve III
  c)II ve III
  d)Yalnız I
 • 3) I-Yatsı namazı toplam on üç rekattır.
  II-Yatsı namazında üç rekat vitir namazı kılınır.
  III-Kunut duaları yatsı namazının son sünnetinde okunur.

  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  a)I ve II
  b)I ve III
  c)II ve III
  d)I, II ve III
 • 4) Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere ve hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna kesin olarak inanmaya ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) iman
  B) islam
  C) tehvid
  D) tecmil
 • 5) ................. en genel anlamda Allah'ın istediği doğrultuda bir hayat sürmek, boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek ve gönülden bağlanmak anlamına gelir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) İman
  B) İslam
  C) Tehvid
  D) İbadet
 • 6) I. Kainattaki bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
  II. Gökte ve yerde ne varsa tam ve kesin bir bağlılıkla Yüce Allah'a boyun eğmektedir.
  III. Bütün varlıklar alemi kendi ifade şekillerine göre Allah'ı övmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  I. İyi bir kul olmak kelime-i tevhid ile başlar.
  II. İbadetler güzel davranışlarla kökleşir.
  III. İman ile ibadet arasında bir bağ yoktur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. İman insanın dış dünyasında gerçekleşir.
  II. İman ibadetlerle ve güzel davranışlarla dışa yansır.
  III. İbadetler şekli, zamanı ve miktarı belli olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerle sınırlı değildir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. İbadetler Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetlere karşı hamd ve şükür göstergesidir.
  II. İnsanın yaratılış gayesi zengin olmaktır.
  III. İbadet Allah'a teşekkür etmenin bir yoludur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10)
  I. Yüce Allah'a kulluğun en önemli göstergesi ibadettir.
  II. İbadetler insanı zaaflarından kurtarır ve erdemli bir birey olmasına yardımcı olur.
  III. İbadetler Allah'ın rızası gözetilerek yerine getirilmelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 11)
  I. İbadetlerin kabulü için yerine getirilmesi gereken birtakım şartlar vardır.
  II. Bu şartlar Allah ve peygamberimiz tarafından konulmuştur.
  III. İnsanlar kendilerine göre yeni ibadetler koyamazlar, oluşturamazlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi ibadetin temel ilklerinden biri değildir?
  A) İhsan
  B) Niyet
  C) İhlas
  D) Sünnete uygunluk
 • 13) Kişinin kalben Allah'ın emrini yerine getirmeye yönelmesine .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ihsan
  B) niyet
  C) ihlas
  D) iman
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bir kişinin Allah'ın rızasını önceleyerek hangi ibadeti yapacağına kalben niyet etmesi gerekmektedir.
  B) Bir ibadeti yapan kişini niyet o ibadetin geçerli olmasının en temel şartıdır.
  C) Müslümanların ibadetlerindeki amacı yalnızca Allah'a yönelmek olmaldırı.
  D) İbadetlerde niyetler amellerden sonra gelir.
 • 15) İbadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapılması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İman
  B) Niyet
  C) İhlas
  D) İhsan
 • 16)  “Sizden biriniz Allah’a kulluktaki samimiyetini güzelleştirirse yaptığı her iyilik onun için on katından yedi yüz katına kadar çoğaltılarak yazılır…”
  Yukarıda verilen hadis daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) İman
  B) Niyet
  C) İhlas
  D) İhsan
 • 17) “Ameller, ancak niyetlere göredir: Herkesin niyeti ne ise eline geçecek olan da odur...”
  Yukarıda verilen hadis daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) İman
  B) Niyet
  C) İhlas
  D) İhsan
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi iyilik ile ilgili değildir?
  A) Birr
  B) İhsan
  C) Maruf
  D) Tehvid
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi müminin özelliklerinden biri değilidir?
  A) Dürüst olur
  B) Yarımcı olur
  C) Harama bakar
  D) İhsanlı olur
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ile ilgili bir ibadettir?
  A) Oruç tutmak
  B) Namaz kılmak
  C) Zekat vermek
  D) Hacca gitmek
Yorum Yap
Gönder