2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1)
  I. Peygamber efendimizin tebliğ ettiği her şey doğru ve hakikattir.
  II. Peygamber efendimiz peygamberliğinin ilk 10 yılında insanları gizli olarak tebliğ etmiştir.
  III. Peygamber efendimiz tebliğlerinde tereddüt etmez salih bir kalp ile anlatırdı.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2)
  I. Tevhid ve ahiret inancına vurgu yapıyordu.
  II. Temel ahlaki ilkeleri ön plana çıkarıyordu.
  III. Hicreti vurguluyordu.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Mekke dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3) Kuranı Kerim'deki ayetlerin peygamber efendimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına .................. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Tecvid
  E) Tecvit
 • 4) Kuranı Kerim ayetlerinin anlamlarını belirli bir yöntem dahilinde açıklayan ilim dalına ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Tecvid
  E) Tesfir
 • 5) Kuranı Kerim'de hükmü bulunmayan konularda peygamber efendimizin hüküm koymasına ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tebliğ
  B) Tevhid
  C) Tebyin
  D) Teşri
  E) Tesfir
 • 6)
  I. Peygamber efendimiz bir şeyi helal ve haram kılma yetkisine sahiptir.
  II. Peygamber efendimizin tebliğ ettiklerine itaat farzdır.
  III. Sünnet İslam dinin ortaya koyduğu hükümlerin esasını oluşturur.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Peygamber efendimizin koyduğu hükümler onun sünnetidir.
  II. Peygamber efendimiz sadece Kuranı getiren ve okuyan bir aracıdır.
  III. Allah peygamber efendimize teşri yetkisi vermiştir.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 8) İnkar, isyan ve gafletten kalbi, ruhu ve nefsi arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya ve manevi kirden temizlenmeye .................. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Temsil
  B) Tezkiye
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
 • 9) Kuranı Kerim'in manasını anlamak ve gereğince amel etmek için onu tecvid ve tertil üzere dikkatlice okumaya ...................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tilavet
  B) Tecvid
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
 • 10) Kuranı Kerim'in kurallarına uygun bir şekilde okunmasını konu alan bilim dalına ..................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tilavet
  B) Tecvid
  C) Teşri
  D) Tebyin
  E) Tebliğ
Yorum Yap
Gönder