2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ses her yönde ilerler
  B) Sesin şiddeti kaynaktan çıktıktan sonra sürekli aynıdır.
  C) Ses boşlukta yayılmaz.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi sallanma hareketi değildir?
  A) Bir çocuğun salıncakta sallanması
  B) Kuşun kafasını ileri ve geri doğru hareket ettirmesi.
  C) Aracın ileri doğru hareket etmesi.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisinde itme kuvveti uygulanmıştır?
  A) Eren'in sandalyeyi ileri doğru sürüklemesi
  B) Murat'ın yere düşen kalemi alması.
  C) Meryem'in masa üstündeki kitabı kaldırması.
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi akışkan madde değildir?
  A) Sirke
  B) Civa
  C) Demir
 • 5) Katı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Belirli bir şekilleri vardır.
  B) Akışkandırlar.
  C) Serttirler.
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi katı bir maddedir?
  A) Süt
  B) Doğal gaz
  C) Perde
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi çekme hareketine örnektir?
  A) Salıncakta arkadaşının ileriye doğru iten Elif'in hareketi
  B) İp çekme oyununda ipi kendine doğru çeken Mustafa'nın hareketi.
  C) Koşu yarışında ileriye doğru koşan Hande'nin hareketi.
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
  A) Güneş
  B) Telefon ışığı
  C) Lamba
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
  A) Ayna
  B) Florasan
  C) Ay
 • 10) Işık kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Işık kaynakları doğal veya yapay olabilirler.
  B) Işık kaynaklarının şiddeti aynıdır.
  C) Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından yapılmıştır.
 • 11) Gazlarla ilgili aşağıdakilerden hagisi doğru değildir?
  A) Bulundukları ortamları doldururlar.
  B) Tanecikler arası boşluk azdır.
  C) Bulunduğu kabın şeklini alırlar.
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
  A Mum
  B) Şimşek
  C) Yıldız
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket sergiler?
  A) Dönme dolap
  B) Dünyanın dönmesi
  C) Salıncağın sallanması
 • 14) Doğal veya yapay yollarla çevresine ışık yayan cisimlere ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Ses kaynağı
  B) Işık kaynağı
  C) Işık şiddeti
 • 15) En büyük doğal ışık kaynağı ....................'tir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ay
  B) güneş
  C) dünya
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz halidir?
  A) Buhar
  B) Yağmur
  C) Kar
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
  A) Köpeğin havlaması
  B) Televizyonun sesi
  C) Telefondan çalan şarkı
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
  A) Tahta
  B) Ateş
  C) Işık
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
  A) Kedi miyavlaması
  B) Gök gürültüsü
  C) Radyo sesi
 • 20) Bir nesneyi yada cismi görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisi şarttır?
  A) Ses
  B) Işık
  C) Renk
Yorum Yap
Gönder