2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Peygamberimizin Hayatı TESTİ

 • 1) Peygamber efendimizin devrine yetişmiş, Müslüman olarak peygamber efendimizi görmüş ve sohbetine katılmış kimselere ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) mümin
  B) sababi
  C) vahabi
  D) şeyh
  E) alim
 • 2) Hz. Osman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Taif'te doğmuştur.
  B) Fil olayından altı yıl sonra dünyaya gelmiştir.
  C) İslamiyetin ilk yıllarında peygamberimize karşı çıkmıştır.
  D) Büyük mal ve servet sahibiydi.
  E) Annesi peygamber efendimizin halasının kızıdır.
 • 3) Peygamber efendimize gelmiş olan ayetlerin tümün sayfalara yazılarak iki kapak arasında konulmasına ne denir?
  A) Mushaf
  B) Kitap
  C) Muska
  D) Kuran
  E) Hadis
 • 4) Takva nedir? Kısaca açıklayınız.
 • 5) Takva sahipleri ................. olarak nitelendirilir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) musrif
  B) muttaki
  C) muker
  D) mümin
  D) muzaffer


 • 6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kulun takva sahibi olması Allah'tan korkması ve O'nu tanıyıp sevmesi ile mümkündür.
  B) Takva müminleri dünya ve ahiret saadetine ulaştırır.
  C) Takva sağlam ve kuvvetli bir imanın sonucudur.
  D) Kul takva ile Rabbinin emirlerini çiğnemekten çekinir.
  E) Takva sahibi kimseler ibadetlerini aksatsalar bile sorun olmaz.


 • 7) Şeceat nedir? Kısaca açıklayınız.

 • 8) Şecaat sahibi kişiye ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) akılı
  B) erdemli
  C) cesur
  D) özverili
  E) hoşgörülü
 • 9) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygamber efendimiz her türlü aşırılıktan uzaktı.
  B) Peygamber efendimizin cesareti mazluma umut, zalime engel olurdur.
  C) Peygamber efendimiz yirmili yaşlarda adaletin simgesi gibi olmuştur.
  D) Peygamber efendimizin erdemliler topluluğuna katıldığı yaş elli altıdır.
  E) Peygamber efendimiz İslam dinini insanlara anlatmaya başladığı andan itibaren birçok zorluklarla karşılaşmıştır.
 • 10) İhlas nedir? Kısaca açıklayınız.
 • 11)
  I. Peygamber efendimiz bütün işlerde samimi ve içten bir niyet taşımayı tavsiye etmiştir.
  II. Peygamber efendimize göre salih amel temiz bir niyet ile olmaktadır.
  III. Peygamber efendimizi kendine örnek alan bir mümin; içten ve temiz bir niyet taşımalıdır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
 • 12) Hilm ve Rıfk kavramlarını kısaca açıklayınız.


 • 13)
  I. Kuranı Kerim'de tüm müslümanların rıfk ile ahlaklanmaları tavsiye edilmektedir.
  II. Peygamber efendimiz hilm sahibiydi.
  III. Peygamber efendimiz sadece insanlara karşı hilm ve rıfk sahibiydi.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız
 • 14)
  I. Merhamet duygusu Allah'ın rahmetinin insanlardaki küçük bir örneğidir.
  II. Kuranı Kerim'de müminlerin birbirlerine karşı merhametli olması istenmektedir.
  III. Peygamber efendimiz tüm canlılara merhamet ederdi.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
 • 15) Hoşa gitmeyen olaylar, nefse ağır gelen şeyler ve insanı zorlayan durumlar karşında ruhsal dengeyi bozmamak için dünya ve ahiret yararlarını düşünerek Allah'a güvenerek sükünet içinde direnç gösterilmesine ne denir? 
  A) Sabır
  B) Rıza
  C) İhsan
  D) İhlas
  E) Hilm
Yorum Yap
Gönder