2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Allah (c.c.) gönderdiği peygamberlere doğaüstü özellikler vererek onların peygamberliklerini ispatlamıştır.
  Buna göre peygamberlerin gösterdiği doğaüstü özelliklere ne denir?
  A) Mucize
  B) Sünnet
  C) İman
  D) Sihir
 • 2) Anlam olarak yüce Allah'ın (c.c) mutlak iradesi anlamına gelen irade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cüzi irade
  B) Külli irade
  C) Küllüm irade
  D) İlahi irade
 • 3) İslam dini ................... bir dindir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Yerel
  B) Bölgesel
  C) Evrensel
  D) Dönemsel
 • 4) Allah'ın sahip olduğu bütün özellikleri simgeleyen ve Allah'ın güzel isimleri olarak adlandırılan isimlerine ne denir?
  A) Esamü'l Hüsna
  B) Esmaü'l Tevhid
  C) Esmaü'l İsim
  D) Esmaü'l Güzel
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sorumlu bir bireyin yapacağı hareketlerden biri değildir?
  A) Namazlarını vaktinde kılmak
  B) Allah'a bolca şükretmek
  C) Kendi çıkarları için çalışmak
  D) Üstüne düşen görevi yerine getirmek.
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İmanın şartı altıdır.
  B) İmanın ön şartı Allah'a inanmaktır.
  C) İslamın şartı beştir.
  D) Zekat vermek imanın şartlarındandır.
 • 7)
  I. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmiş
  II. Peygamberlerine inanmış
  III. Güzel ahlak sahibi olmuş
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin kişinin özellikleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Allah'a inanmayan
  II. O'nun gönderdiklerini inkar eden
  III. Dinin emir ve yasaklarına uymayan
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kafir kişinin özellikleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9) Bir şeyi yerli yerine koymak, hak sahibine hakkını vermek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adalet
  B) Hak
  C) Kısas
  D) Mükellef
 • 10) Karşılığında herhangi bir şey beklenmeden yapılan iyiliğe ne denir?
  A) Tevekkül
  B) İhsan
  C) İhlas
  D) İman
 • 11) Allah'ın izni ile peygamberlerin insanlara karşı gösterdikleri doğa üstü olaylara ne denir?
  A) İhlas
  B) Tehvid
  C) Sünnet
  D) Mucize
 • 12) İslama inanmadıkları halde, müminlerin yanında inanıyormuş gibi yapan kişilere ne denir?
  A) Kafir
  B) Mümin
  C) Münafık
  D) Musrif
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın şartlarından biri değildir?
  A) Hacca gitmek
  B) Zekat vermek
  C) Namaz kılmak
  D) Kurban kesmek
 • 14) Peygamber efendimizin yaptığı söz ve davranışların toplamına ne denir?
  A) Sure
  B) Sünnet
  C) İhlas
  D) Tevekkül
 • 15) Aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Huzurun kaynağıdır.
  B) Toplumu çekirdeğidir.
  C) Sosyal hayatın temelini oluşturur.
  D) Toplumun en sağlam yapısıdır.
Yorum Yap
Gönder