2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
 • 2) Canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri ele alan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
 • 3) Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle etkileşimi sırasında enerji değişimini ele alan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Analitik kimya
  B) Biyokimya
  C) Fizikokimya
  D) Polimer kimya
  E) Anorganik kimya
 • 4) Polimer kimya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük molekülleri inceler
  B) Doğal ve yapay olabilir
  C) Protein ve karbonhidrat doğal polimerlerdir.
  D) Naylon, plastik, teflon gibi maddeler yapay polimerdir.
  E) Polimerlerin incelenmesi anorganik kimyanın alanındadır.
 • 5)
  I. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını inceler.
  II. Asit, baz, su, tuz gibi mineralleri inceler.
  III. İnorganik maddelerin doğada nasıl bulunduğunu ve hangi şartlarda bulunduğunu inceler.
  Anorganik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 6)
  I. Yapısında karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını inceler.
  II. Petrol ve petrol ürünleri inceleme alanındadır.
  III. Bir kimya disiplindir.
  Organik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 7)
  I. Sanayide kullanılan hammaddelerin imalatı ile ilgilenir.
  II. Yalnızca organik maddeleri inceler.
  III. Kimyanın alt disiplinlerinden biridir.
  Endüstriyel kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi anorganik kimya disiplinin incelediği mineraller arasında değildir?
  A) Asit
  B) Baz
  C) Protein
  D) Tuz
  E) Su
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yapay polimer değildir?
  A) Naylon
  B) Plastik
  C) Orlon
  D) Kauçuk
  E) Karbondihidrat
 • 10)
  * İlaç endüstrisi
  * Petrokima
  * Gübre endsütrisi
  * Boya endüstrisi
  * Arıtım
  * Tekstil endüstrisi
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimya endüstrisi arasındadır?
  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 11) Toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren yapay gübrenin imalatı, toprağa verilmesi ve toprak analizi ile ilgili çalışmalar yapan kimya endüstrisi hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
 • 12) Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemini elen alan kimya endüstrisi hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
 • 13) Petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrokimya
  B) Arıtım
  C) Boya endüstrisi
  D) Gübre endüstrisi
  E) Tekstil endüstrisi
 • 14)
  I. Eczacı
  II. Metalurji mühendisi
  III. Kimya mühendisi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kimya alanı ile ilgili meslekler arasındadır?
  A) I ve III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 15)
  I. Bileşiminde metal bulunan bileşikleri inceler.
  II. Metal bulunan madenlerden metal ve alaşım elde etmeyi amaçlar.
  III. Bu alanda çalışan kişilere Kimya mühendisi denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri metalurji alanı için doğrudur?
  A) I ve III
  B) Yalnız I
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder