2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1)
  I. Kuran-ı Kerim Allah'ın (c.c) sözüdür.
  II. İslamın temel kaynağıdır.
  III. Bize Allah'ı ve peygamberi anlatır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuran-ı Kerim için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 2)
  I. İnanç
  II. İbadet
  III. Ahlak ilkeleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuran-ı Kerimin ele aldığı konular arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kuran-ı Kerimin gönderiliş amacı insanları doğru yola iletmektir.
  B) Kuran okumak mekruh bir davranıştır.
  C) Kuranı okuyup anlamaya çalışmamız konusunda bize en iyi örnek peygamber efendimizdir.
  D) Mutlu ve huzurlu bir hayat için Kuranı okuyup anlamamız ve hayatımızda uygulamamız gerekmektedir.
 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Kuranın gönderilişi tamamen Allah'ın kullarına duyduğu sevgiden dolayıdır.
  B) Kuran hayatımızı kolaylaştırmak, içinden çıkamadığımız sorunları çözmek ve bize doğru olan davranışları göstermek için gelmiştir.
  C) Yüce Rabbimiz Kuranda kendiz sözlerinin okunmasını istemiştir.
  D) Kuranı Kerimi her ay yalnızca bir kez okumamız yeterlidir.
 • 5) Allah'ın (c.c.) Kuran-ı kerimde bize anlattığı örnek olaylara ne denir?
  A) Hikaye
  B) Kıssa
  C) Hadis
  D) Olay
 • 6) Aşağıda verilen peygamberlerden hangisinin kıssası Kuran'da yer almaz?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Nuh
  C) Hz. Musa
  D) Hz. Muhammet
 • 7) Allah'ın insanları yaratıp, yer yüzüne gönderdiği ve şeytanın Allah'a karşı geldiğini anlatan kıssa hangisidir?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Nuh
  C) Hz. Musa
  D) Hz. Hud
 • 8) Allah'ın emri ile bir gemi inşa edip, gemiye her canlıdan birer çift alan ve Allah'ın gönderdiği gazaptan kurtaran peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Adem
  B) Hz. Nuh
  C) Hz. Musa
  D) Hz. Hud
 • 9) Hz. Adem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk insan ve peygamberdir.
  B) Topraktan yaratılmıştır.
  C) Allah tarafından her şeyin ismi öğretilmiştir.
  D) Binlerce yıl yaşamıştır.
 • 10) Allah (c.c) Adem (a.s) yarattığında tüm melekler secde ettiği halde İblis secde etmemiştir.
  İblisin secde etmemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kibir
  B) Öz güven
  C) Ahlak
  D) Dedikodu
 • 11) Nuh kavmi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Nuh'un kavminde putlara tapanlar vardı.
  B) Nuh (a.s) kavminde putların isimleri, Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Neser di.
  C) Allah (c.c) Nuh kavmini doğru yola iletmesi için Hz. Musa'yı gönderdi.
  D) Nuh kavmi Allah (c.c) tarafından gönderilen fırtına, yağmur ile helak oldu.
 • 12)
  “Gözlerimizin önünde ve vahyimiz (emrimiz) uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana (bir şey) söyleme! Onlar mutlaka boğulacaklardır!”
  Yukarıda verilen ayet hangi peygamber ile ilgilidir?
  A) Hz. Nuh
  B) Hz. İsa
  C) Hz. Musa
  D) Hz. İbrahim
 • 13)
  I. Peygamberler, insanlığın önderleridirler.
  II. Onlar insanlara doğru yolu göstermek için gayret etmişlerdir.
  III. Yaptıklarından dolayı insanlardan bir karşılık beklememişlerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 14) Ad kavmine gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Nuh
  B) Hz. İshak
  C) Hz. Nud
  D) Hz. Musa
 • 15)
  * Yüksek binalar ve gösterişli saraylar yapmışlardır.
  * Her türlü nimetler içerisinde sefa sürmelerine rağmen Allah'a şükretmemişlerdir.
  * Peygamber olarak Hz. Hud gönderilmiştir.
  Yukarıda özellikleri verilen kavim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ad kavmi
  B) Nuh kavmi
  C) Arap kavmi
  D) Kureyş kavmi
Yorum Yap
Gönder