2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Türkçe TESTİ

 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisi yoksul kelimesinin eş anlamlısıdır?
  A) Zengin
  B) Fakir
  C) Hasta
 • 2) Aşağıda verilenlerden hangisi doktor kelimesinin eş anlamlısıdır?
  A) Hemşire
  B) Hemşir
  C) Hekim
 • 3) Aşağıda verilenlerden hangisi ev kelimesinin eş anlamlısıdır?
  A) Daire
  B) Apartman
  C) Konut
 • 4) Aşağıdaki harflerden hangisi kalın ünlülerden biri değildir?
  A) e
  B) a
  C) u
 • 5) Aşağıdakilerden hangisinde ince ünlü harfler doğru olarak verilmiştir?
  A) e, i, ü, ö
  B) a, u, o, ı
  C) e, a, i, ı
 • 6) Ben ...... arkadaşım beraber ders çalıştık
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) ama
  B) ve
  C) ancak
 • 7) Akşam teyzem gelecekti ........... onun işi çıktı.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) ama
  B) ve
  C) veya
 • 8) Sabah uyanamadığım ............. okula geç kaldım
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) için
  B) fakat
  C) ve
 • 9) Sadece siyah ........... beyaz renkler kalmıştı.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) ama
  B) yada
  C) ve
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi geri sözcüğünün zıt anlamlısıdır?
  A) İleri
  B) Sağa
  C) Aşağı
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi sert sözcüğünün zıt anlamlısıdır?
  A) Katı
  B) Yumuşak
  C) Ağır
 • 12) Aşağıda verilen kelime ve zıt anlam eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Hızlı -- Yavaş
  B) Uzun -- Kısa
  C) Keskin -- Sivri
 • 13) Akşam burası soğuk oldu.
  Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin zıt anlamlısı vardır?
  A) burası
  B) soğuk
  C) oldu
 • 14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik değildir?
  A) Eren koştu hızlı
  B) Mehmet kitap okudu
  C) Eslem oturdu sessiz
 • 15) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin kelime sayısı en fazladır?
  A) Akşam üç ayrı derse çalıştı.
  B) Okulda kutlama yapıldı.
  C) Yarışmalar bu yıl ertelendi.
 • 16) Sınıf kitaplığı öğretmenimiz tarafından düzenlendi.
  Verilen cümle kaç kelimeden oluşmaktadır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
 • 17) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
  A) Yaz
  B) Gül
  C) Koltuk
 • 18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş değildir?
  A) kalemlik
  B) kitaplar
  C) eczacı
 • 19) Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir türemiş kelimedir?
  A) Dolap
  B) Tahta
  C) Kitaplık
 • 20) Aşağıda verilen hecelemelerden hangisi doğru değildir?
  A) öğ-ret-men
  B) sa-lo-nu
  C) ka-m-yo-net
Yorum Yap
Gönder