2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

 • 1) Farklı bir ülkenin bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan koordineli ve planlı saldırılara ................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Siber saldırı
  B) Siber zorbalık
  C) Siber savaş
  D) Siber suç
  E) Siber atak
 • 2) Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak bir birey veya gruba karşı yapılan her türlü zorbalığa ........................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Siber saldırı
  B) Siber zorbalık
  C) Siber savaş
  D) Siber suç
  E) Siber atak
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir şifredir?
  A) 1234567890
  B) 13579_1
  C) abcde123
  D) 1+M&c90_
  E) zyw112e
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi parola oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
  A) Büyük, küçük harfler içermeli ve özel karakterler kullanılmalıdır.
  B) En fazla dört karakterden oluşmalıdır.
  C) Ardışık harf veya sayılardan oluşmamalıdır.
  D) Belirli aralıklarla parola değiştirilmelidir.
  E) Kolay tahmin edilmemelidir.
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi bilgisayar ortamındaki zararlı yazılımların yapabileceği eylemlerden biri değildir?
  A) İşletim sisteminin çalışmasını sekteye uğratır.
  B) Güvenlik açıları oluşturur.
  C) Sistem kaynaklarının kullanımını azaltır.
  D) Sistemdeki dosyaların silinmesine sebep olur.
  E) Bilgisayarın performansını artırır.
 • 6) Zararlı bilgisayar yazılımlarından olan bilgisayar solucanları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kendi kendine çoğalırlar
  B) Bulaşmak için ağ bağlantılarını kullanırlar
  C) Sistem için gerekli dosyaları bozarak sistemin çalışmasını sekteye uğratırlar.
  D) Kullanıcıya ait bilgileri elde etmeyi amaçlarlar.
  E) Sistemde güvenlik açıkları oluştururlar.
 • 7)
  I. Güvenli olmayan internet sitelerinden indirilen dosyalar
  II. Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar
  III. Usb bellekler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri truva atı yazılımlarının bulaşmasına sebep olur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I
 • 8)
  I. Güvenilir olmayan internet sitelerinden dosya indirmemek.
  II. Crackli programlar kullanmak.
  III. Bilgisayarı ve antivirüs programını sürekli güncel tutmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri zararlı yazılımlara karşı alınabilecek önlemler arasındadır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I
 • 9)
  I. Problemleri bilgisayar veya başka araçlar yardımı ile çözebilir hale getirme.
  II. Verileri mantıklı bir şekilde düzme
  III. Algoritmik düşünme çerçevesinde çözümleri otomatikleştirme.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi işlemsel düşünme içerisindedir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız I
 • 10) Bir programın hata ayıklamasında aşağıdaki verilen hata türlerinden hangisi diğerlerine göre daha hızlı bulunur?
  A) Söz dizimsel hata
  B) Çalışma zamanı hataları
  C) Anlamsal hata
  D) Semantik hata
  E) Warning hata
 • 11) Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi normal şartlar altında programın uyarı vermeden çalışmasını gösterse de programın istenilen amaca hizmet etmesini engeller?
  A) Söz dizimsel hata
  B) Çalışma zamanı hataları
  C) Anlamsal hata
  D) Verisel hata
  E) Warning hata
 • 12)

  Şekilde problem çözme basamakları sırasıyla gösterilmiştir.
  Buna göre soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir?
  A) Problemi anlama
  B) Probleme çözümler sunma
  C) Çözümleri deneme
  D) Problemi başka problemlerle kıyaslama
  E) Problemin çözümünü doğrulama.
 • 13) Problem çözümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değilidir?
  A) Çözüm için olabildiğince farklı yol ve yöntem belirlenmelidir.
  B) Problem çözümüne başlamadan önce problemin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.
  C) Problemi iyi bir şekilde anlamak ve sınırlarını belirlemek gerekmektedir.
  D) Sonuçta bulunan çözümü defalarca test etmek gerekmektedir.
  E) Aynı çözümü başka problemlerde de kullanmak gerekmektedir.
 • 14)
  I. Sayısal veri
  II. Alfanümerik veri
  III. Mantıksal veri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?
  A) Dairenin yarı çapı
  B) İki şehir arasındaki uzaklık
  C) Bireyin boy uzunluğu
  D) Sınavdan alınan not
  E) Bir şehrin plakası
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi karakter dizisi değildir?
  A) Bireyin ismi
  B) Kişinin yaşadığı il
  C) Cinsiyet
  D) Yaş
  E) TC numarası
 • 17) Değişken isimlendirilirken hangisini yapmak yanlış olur?
  A) Değişkene içerdiği değer ile tutarlı isimler verilmeli.
  B) Değişkene isim verilirken boşluk kullanılmamalı
  C) Matematiksel semboller kullanmaya dikkat edilmeli.
  D) Değişken isimleri karakter ile başlamalı
  E) Değişken isimleri fazla uzun olmamalı
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?
  A) sayi
  B) 1.sayi
  C) adi
  D) dogumTarihi
  E) soruSayisi
 • 19) Aşağıda verilen fonksiyon ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Matematiksel fonksiyonlar: Matematiksel işlemler için kullanılır.
  B) Dizi fonksiyonları: Dizi ve karakterlerle ilgili işlemler için kullanılırlar.
  C) Dönüştürme fonksiyonları: Veriyi bir türden diğerine dönüştürmek için kullanılırlar.
  D) İstatistiksel fonksiyonlar: matematiksel değerlerde istatistiksel sonuç almak için kullanılırlar.
  E) Yardımcı fonksiyonlar: Program içerisindeki diğer fonksiyonlara ulaşmak için kullanılırlar.
 • 20) kelime = "bilişim"
  length(kelime)
  Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?
  A) 7
  B) şlibimi
  C) 0,7
  D) None
  E) True
Yorum Yap
Gönder