2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Teneffüste bir sıkıntı ile karşılaşıldığında ilk olarak kime söylemeliyiz?
  A) Okul müdürüne
  B) Nöbetçi öğretmene
  C) Polise
 • 2) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi tehlikeli değildir?
  A) Teneffüste top oynamak
  B) Derste öğretmenle konuşmak
  C) Okul camından aşağı sarkmak
 • 3) İstiklal marşımız okunurken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlış olur?
  A) Yanımızdaki arkadaşımızla konuşmak
  B) Bayrağa bakarak okumak
  C) Hazır ol vaziyette okumak
 • 4) Erdem lavabolara girdiğinde bir tane musluğun bozulduğunu görmüştür. 
  Buna göre Erdem ilk olarak aşağıdakilerden hangisine söylemelidir?
  A) Okul kantincisine
  B) Nöbetçi öğretmene
  C) Polise
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir davranıştır?
  A) Okul koridorlarında ve merdivenlerinde koşarak ilerleme
  B) Elleri yıkadıktan sonra musluğu açık bırakma
  C) Teneffüste arkadaşlarıyla oyun oynama
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarına uygun bir davranış değildir?
  A) Sınıf içerisinde çöpleri çöp kutusuna atma
  B) Sınıf içinde top oynama
  C) Sınıf içerisinde koşmama
 • 7) İstiklal marşımızı hangi vaziyette okuruz?
  A) Rahat
  B) Serbest
  C) Hazır ol
 • 8) İstiklal marşımız okunurken hangisine bakarız?
  A) Bayrağa
  B) Gökyüzüne
  C) Arkadaşımıza
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi okul çalışanı değildir?
  A) Öğretmen
  B) Müdür
  C) Doktor
 • 10) Okuldaki araç gereçler bozulduğunda hangisi tamir eder?
  A) Manav
  B) Kantinci
  C) Hizmetli
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisini okulda yapmayız?
  A) Ev ödevlerini
  B) Okul törenlerini
  C) İstiklal marşının okunmasını
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi okul araçlarından biri değildir?
  A) Boya kalemleri
  B) Müzik defteri
  C) Ketıl
 • 13) Aşağıda verilen araçlardan hangisi sınıfımızda bulunmaz?
  A) Akıllı tahta
  B) Atatürk portresi
  C) Voleybol filesi
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bağımsızlığını simgelemez?
  A) Bilgisayarlarımız
  B) Bayrağımız
  C) İstiklal marşımız
 • 15) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru değildir?
  A) Yabancılarla konuşmak
  B) Bize yiyecek veren yabancılardan yiyecek almamak
  C) Okul çıkışı doğruca eve gitmek
 • 16)
  I. Tahta
  II. Dolap
  III. Sıra
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sınıfımızda bulunur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
 • 17)
  I. Merdivenlerden koşarak inmek.
  II. Çöpümüzü yerlere atmak
  III. Öğretmenimize saygılı olmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış davranıştır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
 • 18)
  I. Matematik kitabı
  II. Tencere
  III. Kalem traş
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış okul araç ve gereçleridir?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
 • 19)
  I. Hizmetli
  II. Müdür
  III. Öğretmen
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yanlış okul çalışanıdır?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
 • 20)
  I. Yabancılarla konuşmamalıyız.
  II. Yabancıların verdiği yiyecek ve içecekleri almamalıyız.
  III. Yabancılarla oyun oynamamalıyız.
  Yukarıda verilenlerden davranışlardan hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
Yorum Yap
Gönder