2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Ana canlının döllenme olmaksızın yeni bireyler oluşturmasına ............................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Mitoz üreme
  B) Mayoz üreme
  C) Eşeyli üreme
  D) Eşeysiz üreme
  E) Döllenme ile üreme
 • 2) Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Mutasyon gerçekleşmediği sürece kalıtsal çeşitlilik devam eder.
  B) Yeni canlılar birbirinin aynısıdır.
  C) Eşeysiz üremenin temelini mitoz bölünme oluşturur.
  D) Eşeysiz üremede tek bir ana canlının olması yeterlidir.
  E) Eşeysiz üremede canlıların çoğalma hızı yüksektir.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme çeşiti değildir?
  A) Tomurcuklanma
  B) Rejenerasyon
  C) Miyoz
  D) Vejetatif
  E) Sporla üreme
 • 4)
  I. Prokaryot canlılar ile ökaryotik tek hücrelilerde görülür.
  II. En hızlı üreme tipidir.
  III. Birey sayısı geometrik dizi şeklind artar.
  Bölünerek üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 5)
  I. Bira mayasında, hidra ve mercan gibi canlılarda görülür.
  II. Ana bireyin vücudunda mitozla oluşan çıkıntının gelişmesi ile oluşur.
  III. Birey sayısı geometrik dizi şeklind artar.
  Tomurcuklanma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
 • 6)
  I. n kromozomludur.
  II. Kara yosunu, eğrelti otu ve pazmodyum gibi canlılarda görülür.
  III. Su ve rüzgar gibi etkenlerle pasif olarak taşınır.
  Sporla üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Canlının kopan kısmının tamamlayarak yeni canlı oluşmasıdır.
  II. Bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda ise organ düzeyinde gerçekleşir.
  III. Doku ve organ düzeyli rejenerasyonlar üreme olarak adlandırılır.
  Rejenerasyon ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. Canlının kopan kısmının tamamlayarak yeni canlı oluşmasıdır.
  II. Eşeyli üreyebilen canlılarda da görülebilir.
  III. Canlılarda iki çeşit partenogenez görülür.
  Partenogez ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 9)
  I. Yüksek yapılı bitkilerde görülür.
  II. Bitkilerin kök, gövde, dal ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkiler oluşmasına denir.
  III. Ana bitkiden ayrılan doku parçasının gelişmesi ile oluşur.
  Vefetatif üreme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
 • 10) Aşağıda verilenlerden hangisi vejatatif üreme şekli değildir?
  A) Yumruyla üreme
  B) Soğanla üreme
  C) Çelikle üreme
  D) Partenogez ile üreme
  E) Aşılamayla üreme
 • 11) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde soğanla üreme gözükmez?
  A) Kara yosunu
  B) Soğan
  C) Sarımsak
  D) Neris
  E) Lale
 • 12) Bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından alınan bitki parçalarına ne ad verilir?
  A) Soğan
  B) Rizom
  C) Çelik
  D) Göz
  E) Aşı
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyona örnek olarak gösterilemez?
  A) İnsan kırılan kemiğinin onarılması
  B) Dilin hücrelerinin yenilenmesi.
  C) Kertenkele kuyruğunun yenilenmesi
  D) Semender bacağının yenilenmesi
  E) Kanın pıhtılaşması
 • 14) Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine ne denir?
  A) Spor
  B) Partenogenez
  C) Vefatatif
  D) Yumru
  E) Stolon
 • 15) Bölünerek bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ökaryotik tek hücreliler farklı yönlerde bölünebilirler.
  B) Prokaryotlarda mitoz esasına dayanır.
  C) Ata canlı ikiye bölünerek ürer.
  D) Ökaryot tek hücrelilerde çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir.
  E) Bakterilerde DNA kendinieşler ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA birbirinden ayrılı.
Yorum Yap
Gönder