2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) DNA ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşan yapılara ne denir? 
  A) Kromotin
  B) Kromozom
  C) Keratin
  D) RNA
 • 2)
  I. Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketi mevsimlerin oluşumuna neden olur.
  II. Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih baz alınır.
  III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda güneş etrafında da döner. 
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 3)
  I. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım kürede yaz mevsimi başlar.
  II. Güneş ışınları yengeç dönencesine öğle vakti dik olarak düşer.
  III. Güney yarım kürede gündüzler uzanmaya başlar.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 21 Haziran tarihi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 4)
  I. Bu tarihten itibaren Güney Yarım kürede kış mevsimi başlar.
  II. Güneş ışınları Oğlak dönencesine öğle vakti dik olarak düşer.
  III. Güney yarım kürede gündüzler uzanmaya başlar.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 21 Aralık tarihi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde ekonoks görülür?
  A) 21 Haziran
  B) 21 Aralık
  C) 23 Eylül
  D) 21 Nisan
 • 6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyanın güneş etrafındaki hareki sırasında eksen eğikliği nedeniyle Güneş ışınları dünya yüzeyindeki farklı bölgelere farklı açılarda gelir.
  B) Güneş ışınlarının geliş açısı farklı bölgelere ve kutuplara göre farklılık gösterir.
  C) Güneşten dünya yüzeyine gelen ışınlar farklı enlemleri aynı derecede ısıtır.
  D) Yeryüzünde olan yansıma miktarı düşük olan alanlar, daha fazla enerji soğuran alanlardır.
 • 7)
  I. Tarım
  II. Ticaret
  III. Turizm
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemizde yaşanan dört mevsimin getirdiği avantajlardan yararlanır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Sıcaklığın yükselmesi ile hava moleküllerinin hareketi artar.
  II. Hareketi artan hava molekülleri birbirlerine yakınlaşır.
  III. Bu nedenle hava basıncı azalır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. Sıcaklık arttıkça nem artar.
  II. Havadaki nem nemölçer ile ölçülür.
  III. Canlıların terlemesi, suların buharlaşması ile havaya katılan su buharına nem denir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu oluşan çok küçük su damlacıklarına ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Buhar
  B) Nem
  C) Dolu
  D) Sis
 • 11) Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristalleşmesine ............ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Kırağı
  B) Nem
  C) Dolu
  D) Sis
 • 12) Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Meteoroloji
  B) Morfoloji
  C) Rasathane
  D) NASA
 • 13)
  I. Yükseltisine
  II. Yer şekillerine
  III. Enlemine
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bir bölgenin iklimini etkileyen faktörler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14)
  I. Akdeniz iklimi
  II. Ekvator iklimi
  III. Karasal iklim
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemizde görülen iklim tipleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi iklimin özelliklerinden biri değildir?
  A) Günlük, değişken atmosfer olaylarını inceler.
  B) Değişkenlik azdır.
  C) İnceleyen bilim dalı klimaltolojidir.
  D) Geniş bölgeleri inceler.
Yorum Yap
Gönder