2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım TESTİ

 • 1) Html sayfasının başlığın browser başlık çubuğunda yer alması için hangi tag kullanılır?
  A) <div><div>
  B) <title><title>
  C) <b><b>
  D) <p><p>
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi HTML'in kullanım alanıdır?
  A) Web site hazırlamak ve tasarlamak için kullanılır.
  B) Bilgisayar oyunları yapmak için kullanılır.
  C) Telefon oyunları yapmak için kullanılır.
  D) Tablet oyunları yapmak için kullanılır.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi HTML'yi başlatma komutudur?
  A) <head>
  B) <html>
  C) <p>
  D) <body>
 • 4)
  I. <head>....</head>
  II. <body>...</body>
  III. <footer> ..... </footer>
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri html'in temel iskeletini oluşturur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 5) Aşağıda verilen taglerden hangisi web sitemizin başlığını oluşturmamızı sağları?
  A) <p> Başlık </p>
  B) <h1> Başlık </h1>
  C) <b> Başık </b>
  D) <title> Başlık </title>
 • 6) Aşağıda verilen taglerden hangisi yeni bir paragraf oluşturur?
  A) <p> paragraf </p>
  B) <h1> paragraf </h1>
  C) <b> paragraf </b>
  D) <title> paragraf </title>
 • 7) Aşağıda verilen taglerden hangisi içine gelen yazıyı kalın yapar?
  A) <p> yazı </p>
  B) <h1> yazı </h1>
  C) <b> yazı </b>
  D) <title> yazı </title>
 • 8) Html'de yazıların rengini, büyüklüğünü ve stilini ayarlayan tag aşağıdakilerden hangisidir?
  A) <img>
  B) <font>
  C) <title>
  D) <head>
 • 9) Aşağıda verilen taglerden hangisi sitemize resim eklememizi sağlar?
  A) <img>
  B) <font>
  C) <title>
  D) <head>
 • 10) Aşağıda verilen taglerden hangisi içine gelen yazının rengini mavi yapar?
  A) <font color="white"> yazı </font>
  B) <font size="black"> siyah </font>
  C) <font color="blue"> mavi </font>
  D) <font size ="blue"> mavi </font>
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi bir html dosyasıdır?
  A) site.text
  B) site.txt
  C) site.html
  D) site. pdf
 • 12) Aşağıda verilen taglerden hangisi sitemize çizgi eklememizi sağlar?
  A) <b>
  B) <hr>
  C) <p>
  D) <h1>
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi içindeki yazıyı en büyük fontta yazar?
  A) <font size = " +1"> yazı </font>
  B) <font size = " +2"> yazı </font>
  C) <font size = " +3"> yazı </font>
  D) <font size = " +4"> yazı </font>

 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi içindeki yazının büyüklüğünü 5 katı artırır ve yazının rengini kırmızı yapar?
  A) <font size = " +3 " color = " red "> yazı </font>
  B) <font size = " +2 " color = " red " > yazı </font>
  C) <font size = " +5 " color = " red "> yazı </font>
  D) <font size = " +4 " color = " yellow " > yazı </font>
 • 15) Aşağıda verilen taglarden hangisi sitenin arka planını mor yapar?
  A) <body bgcolor = " purple " > ..... </body>
  B) <body color = " red " > ..... </body>
  C) <body bgcolor = " red " > ..... </body>
  D) <body color = " purple " > ...... </body>
 • 16) Bir HTML sayfasında ekranda gözükmesini istediğimiz içerikleri hangi tagler arasına yazarız?
  A) <head> .... </head>
  B) <body> .... </body>
  C) <footer> .... </footer>
  D) <meta> ..... </meta>
 • 17) <h1>, <h2>, <h3>, <h4> ve  <h5> tagleri içerisine gelen yazıyı başlık olarak ayarlamaktadır. 
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi içerisine gelen yazıyı diğerlerine göre daha büyük yazar?
  A) <h1 > Konu başlığı </h1>
  B) <h2> Konu başlığı </h2>
  C) <h3> Konu başlığı </h3>
  D) <h5> Konu başlığı </h5>

 • 18) <font size ="+5" color="yellow"> bilişim </font>
  Yukarıda verilen tag hangisini yapar?
  A) "Bilişim" yazısının rengini sarı olarak ayarlar ve yazının büyüklüğünü 5 katı artırır.
  B) "Bilişim" yazısının rengini kırmızı olarak ayarlar ve yazının büyüklüğünü 3 katı artırır.
  C) "Bilişim" yazısının rengini sarı olarak ayarlar ve yazının büyüklüğünü 3 katı artırır.
  D) "Bilişim" yazısının rengini kırmızı olarak ayarlar ve yazının büyüklüğünü 5 katı artırır.

 • 19) <img src="resim.jpg" width="1000px">
  Yukarıda verilen tag hangisini yapar?
  A) Web siteye resim.jpg adında bir resim ekler ve resmin genişliğini 10 px olarak ayarlar.
  B) Web siteye resim.jpg adında bir resim ekler ve resmin genişliğini 1000 px olarak ayarlar.
  C) Web sitede bulunan resim.jpg adındaki resmi siler.
  D) Web sitedeki resim.jpg adında bir resmi kopyalar.

 • 20) Bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) .html
  B) .docx
  C) .pptx
  D) .txt
Yorum Yap
Gönder