2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)
  I. İslam dinin hükümlere inanılmasını ve uygulamaya konulmasını ister.
  II. Allah'a inanmak insan hayatında olumlu değişiklikler yapar.
  III. İnsanlar inancına göre görür, davranır ve düşünürler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) inancı olan birisinin yapacağı davranışlardan biri değildir?
  A) Davranışlarına çeki düzen verir.
  B) Allah'ın emrettiklerini yapar, yasaklarından kaçınır.
  C) İbadetlerini yerine getirir.
  D) Öncelik olarak kendini düşünür.
  E) Başkaları ile iyi ilişkiler kurar.
 • 3) “… ..................... edenlerin Allah’a olan sevgileri çok daha fazladır…”
  Yukarıda verilen ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) İhsan
  B) İman
  C) İbadet
  D) Tehvid
  E) Tecvid
 • 4) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam taşımaktadır?
  A) “Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır B) Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.
  C) Göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
  D) Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever
  E) O, geceyle gündüzü, Ay’la Güneş’i hizmetinize verdi; yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle; bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır
 • 5) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam dini Allah'ı doğru bir şekilde tanıtmayı amaçlar.
  B) Allah inancı doğru olmayan biri diğer iman esaslarını sağlıklı bir şekilde yerine getirebilir.
  C) İnanan biri Allah'a tam anlamıyla bağlana bilmesi için onu iyi bilmelidir.
  D) Kainat ve içindekiler Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir.
  E) Allah'ı tanımak; O'nun güzel isimleri ve sıfatlarını bilmekle olur.
 • 6) Yüce Allah'ın can veren anlamına gelen ismi hangisidir?
  A) Rahman
  B) Rezzak
  C) Muhyi
  D) Şafi
  E) Rab
 • 7) Yüce Allah'ın kesintisiz biçimde çokça rızk veren anlamına gelen ismi hangisidir?
  A) Rahman
  B) Rezzak
  C) Muhyi
  D) Şafi
  E) Rab
 • 8) Yüce Allah'ın merhameti sonsuz olan anlamına gelen ismi ...............'dır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Rahman
  B) Rezzak
  C) Muhyi
  D) Şafi
  E) Rab
 • 9)
  I. Halık
  II. Bari
  III. Musavvir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'ın yaratma özelliklerindendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 10)
  I. Allah'ın yaratması kesintisiz olarak devam eder.
  II. Yüce Allah bütün hayatların kaynağıdır.
  III. İnsan yaşamını devam ettirebilmesi için Allah'ın yaratmasındaki sürekliliğe muhtaçtır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
 • 11) Allah'ın karşılık beklemeden bol bol veren anlamına gelen ismi hangisidir?
  A) Basıt
  B) Muhyi
  C) Nafi
  D) Rezzak
  E) Vehhab
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?
  A) Kıdem
  B) Beka
  C) Hayat
  D) Vücud
  E) Kıyam Bi Nefsihi
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın sübuti sıfatlarından biri değildir?
  A) İlim
  B) Semi
  C) İrade
  D) Beka
  E) Tekvin
 • 14) Aşağıda verilen Allah'ın sıfatı ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) İlim: Allah'ın her şeyi bilmesi
  B) Semi: Allah'ın her şeyi işitmesi
  C) İrade: Allah'ın dilemesi
  D) Beka: Allah'ın her şeyi görmesi
  E) Tekvin: Allah'ın yaratması
 • 15) Anlam olarak Allah'ın bir olması, eşi benzeri olmaması ve ortağının olmaması anlamına gelen sıfat hangisidir?
  A) Vücud
  B) Kıyam Bi Nefsihi
  C) Vahdaniyet
  D) Muhalefet'ünb Lil Havadis
  E) Beka
 • 16) Anlam olarak Allah'ın sınırsız güç sahibi anlamına gelen sıfat hangisidir?
  A) İlim
  B) Kudret
  C) Hayat
  D) Kıdem
  E) Vücud
 • 17) Anlam olarak Allah'ın ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak anlamına gelen sıfat hangisidir?
  A) İlim
  B) Kudret
  C) Hayat
  D) Kıdem
  E) Vücud
 • 18)
  I. Allah'ın güzel isimleri Esma-i hüsna olarak isimlendirilir.
  II. Peygamber efendimiz Allah'ın 99 tane güzel ismi olduğunu bildirmiştir.
  III. Allah'ın sıfatları ve isimleri bir birleri ile tamamen ayrıdır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 19)
  I. Müheymin: Kainatın işlerini gözetir.
  II. Kayyum: Kainatı idare eder.
  III. Rahim: Merhameti sonsuzdur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 20)
  I. İnsanın yaşaması için gerekli olan tüm unsurlar Allah tarafından verilmiştir.
  II. İnsan akıl sahibi ve Allah'a karşı sorumluluk sahibi bir canlıdır.
  III. İnsan üstün değerlere ulaşmak konusunda Allah tarafından desteklenmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder
 • İdal
 • 2021-03-01

Cevaplarını verebilir misiniz?