2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi eklemlerimizin temel özelliğidir?
  A)Sindirimi kolaylaştırır.
  B) Kemiklerimize dayanıklılık sağlar.
  C) Kemiklerin hareketini sağlar.
  D) Büyümemize yardımcı olur.
 • 2) İskeletimizi oluşturan kemikler ................... yardımıyla birbirlerine bağlanır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Eklem
  B) Et
  C) Yağ
  D) Kıkırdak
 • 3) Eklemler ile ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Kemiklerimizi birbirine bağlamaya yardımcı olur
  B) Hareket kolaylığı sağlar
  C) Kafamızı hareket ettirmemizi sağlar
  D) Oturma hareketinde bir etkisi yoktur.
 • 4) Kaslarla ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Vücudumuzun hareket etmesini sağlar
  B) Çift halinde çalışır
  C) Bazıları aynı yönde bazıları zıt yönde çalışır
  D) Kısalıp uzanma gibi özllikleri yoktur
 • 5) Kol ve bacağımızda ki kaslar ...................... örnektir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Parelel yönlü
  B) Zıt yönlü
  C) Çapraz yönlü
  D) Aynı yönlü
 • 6) Önceki dönemlerde yaşamış ve ölmüş olan ve günümüzde yer yüzüne çıkarılan kalıntılarına ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Fosil
  B) Yakıt
  C) Petrol
  D) Doğal gaz
 • 7) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünya kendi etrafında dönerek bir günü 24 saatte tamamlar.
  B) Dünyanın güneşin etrafında dönerek bir yılı 365 gün 6 saatte tamamlar.
  C) Dünya ayın etrafında dönerek bir mevsimi 3 ayda tamamlar.
  D) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüzü tamamlar.
 • 8) Bir günün tamamlanması için dünyanın kendi etrafında tam bir tur atması gerekmektedir.
  Buna göre dünya hangi hareketi yaparak kendi etrafında bir tur tamamlar?
  A) Hızlanma
  B) Dönme
  C) Yavaşlama
  D) Sallanma
 • 9) Dünya kendi etrafında dönerken güneş alan kısımlar ................. zamanını yaşar?
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Akşam
  B) Gece
  C) Gündüz
  D) İlk bahar
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi hayvansal besin değildir?
  A) Yoğurt
  B) Kırmızı et
  C) Kara lahana
  D) Beyaz et
 • 11) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyamızda dört mevsim yaşanır.
  B) Dünya üzerindeki her ülke dört mevsimi yaşar.
  C) Mevsimler dünyanın güneş etrafında dönmesi ile oluşur.
  D) Dört genel mevsimler arasında ara mevsimlerde bulunmaktadır.
 • 12) Ekonomik olarak değerli olan kayaçlara ne ad verilir?
  A) Mineral
  B) Maden
  C) Fosil
  D) Kalker
 • 13)
  I. Rüzgar
  II. Sıcaklık
  III. Yağmur
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kayaçları parçalayan fiziksel etkenler arasındadır?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14)
  I. Büyüme
  II. Solunum
  III. Sindirim
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri canlılar tarafından yerine getirilirken enerjiye ihtiyaç duyar?
  A) Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 15) Aşağıda verilen madenlerden hangisi ülkemizde diğerlerine göre daha az miktarda bulunur?
  A) Bor
  B) Taş kömürü
  C) Petrol
  D) Demir
 • 16) Aşağıda verilen madenlerden hangisi ülkemizde diğer ülkelere oranla çok fazla bulunur?
  A) Linyit
  B) Doğal gaz
  C) Bor
  D) Petrol
 • 17) Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?
  A) Kum
  B) Kayaç
  C) Taş
  D) Çakıl
 • 18)
  I. Sallanma
  II. Dolanma
  III. Dönme
  Yukarıda verilenlerden hangisi dünyamızın kendi etrafında ve güneş etrafında yaptığı hareketler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 19)
  I. Bakır
  II. Çam ağacı
  III. Linyit
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri madendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 20)
  I. Dünya ayın etrafında dönmez.
  II. Dünya kendi etrafında döner.
  III. Güneş kendi etrafında döner.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
Yorum Yap
Gönder