2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Romen rakamları sadece saatlerde kullanılır.
  B) Üç basamaklı en büyük doğal sayı 999'dur.
  C) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir.
 • 2) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi yanlıştır?
  A) 361: 3 yüzlük 6 onluk 1 birlik
  B) 672: 7 yüzlük 6 onluk 2 birlik
  C) 834: 8 yüzlük 3 onluk 4 birlik
 • 3) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çözümlemesi doğrudur?
  A) 606: 6 yüzlük 6 onluk
  B) 804: 8 yüzlük 4 onluk 
  C) 590: 5 yüzlük 9 onluk
 • 4) "5 yüzlük 4 onluk 8 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 548
  B) 584
  C) 854
 • 5) "1 yüzlük 9 onluk 7 birlik"  çözümlemesi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 179
  B) 197
  C) 971
 • 6) "Dokuz yüz on iki" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 912
  B) 921
  C) 291
 • 7) "Yüz yetmiş altı" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 716
  B) 617
  C) 176
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada yanlışlık yapılmıştır?
  A) 321 < 430 < 455 < 500
  B) 657 < 590 < 700 < 900
  C) 301 < 780 < 980 < 998
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisinde sırlamada doğru olarak yapılmıştır?
  A) 166 < 238 < 876 < 901
  B) 548 < 498 < 169 < 800
  C) 451 < 388 < 781 < 560
 • 10) 879 sayısında sayı değeri en küçük olan sayının basamak değeri hangisidir?
  A) Sekiz yüz
  B) Yetmiş
  C) Dokuz
 • 11) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en küçüktür?
  A) XVI
  B) XX
  C) XIV
 • 12) Aşağıda verilen roman rakamlarından hangisi diğerlerine göre en büyüktür?
  A) XXI
  B) XX
  C) XIX
 • 13) 452 < ............ < 497 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) 461
  B) 439
  C) 487
 • 14) 367 < ............ < 376 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) 370
  B) 362
  C) 387
 • 15) 43 - 51 - 59 - 67 - 75 verilen örüntü kuralı hangisidir?
  A) Altışar azalmaktadır.
  B) Yedişer artmaktadır.
  C) Sekizer artmaktadır.
 • 16) 804 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sayının okunuşu "sekiz yüz dört" tür.
  B) 8 rakamının basamak değeri seksendir.
  C) 4 sayısı birler basamağındadır.
 • 17) 4,6,3 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en büyük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?
  A) 364
  B) 463
  C) 643
 • 18) 1, 9 , 0 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en küçük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?
  A) 901
  B) 109
  C) 190
 • 19) Aşağıda verilen sayılardan hangisi çifttir?
  A) 987
  B) 798
  C) 451
 • 20) Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır?
  A) 108
  B) 274
  C) 651
Yorum Yap
Gönder