2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1)
  I. Gen aktarımı
  II. DNA haritasının çıkarılması
  III. Gen terapisi
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojinin sağlık alanına yaptığı katkılar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ototrof canlılara örnek değildir?
  A) Bitkiler
  B) Algler
  C) Bazı bakteri türleri
  D) Mantarlar
  E) Arkeler
 • 3) Canlılarda gerçekleşen yıkım reaksiyonlarına ne denir?
  A) Anabolizma
  B) Metabolizma
  C) Katabolizma
  D) Anabolik
  E) Metabolik reaksiyon
 • 4)
  I. Yapılarında karbon ve hidrojen bulundururlar.
  II. Sindirime uğramazlar.
  III. Hücre zarından geçebilecek büyüklüğe sahiptirler.
  İnorganik bileşikler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5)
  I. Yaşamın devamı için mutlaka su gereklidir.
  II. Dünyanın 3/4, hücrelerin yüzde 70'i sudan oluşmaktadır.
  III. Tüm hücrelerde bu su oranı aynıdır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Su
  II. Asit-Baz
  III. Tuz ve mineraller
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri inorganik bileşiktir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Proteinler
  II. ATP
  III. Hormonlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri organik bileşiktir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 8) Su ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değilidir?
  A) Organizmalar su molekülleri arasındaki adezyon kuvvetinden yararlanır.
  B) Su, dünya üzerindeki sıcaklıkları belirli sınırlar içerisinde tutar.
  C) Suyun buharlaşması ve yoğunlaşması mümkündür.
  D) Su 0 derecede donar.
  E) Su tüm canlı organizmaların biyolojik sıvılarının yapısında bulunan iyi bir çözücüdür.
 • 9) Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine .......................... kuvveti, farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine ...................... kuvveti denir.
  Yukarıda verilen boşluklara sırası ile hangisi getirilmelidir?
  A) adezyon -- kohezyon
  B) kohezyon -- adezyon
  C) adezyon -- atasyon
  D) kohezyon -- atasyon
  E) atasyon -- kohezyon
 • 10) Bir çözeltinin H iyon derişimini artıran bileşiklere ............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Tuz
  B) Mineral
  C) Asit
  D) Baz
  E) Bileşik
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi ne asidik ne de bazik özellik taşır?
  A) Mide asidi
  B) Çamaşır suyu
  C) Karbonat
  D) Kan
  E) Muz
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi bazik özellik taşır?
  A) Saf su
  B) Kan
  C) Süt
  D) Brokoli
  E) Limon
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi minerallerin vücuttaki görevlerinden biri değildir?
  A) Vücut sıvılarının osmotik basıncını düzenler.
  B) Kas kasılmasında ve sinirsel iletimde görev alır.
  C) Kemik ve diş yapısına katılıp dayanıklılık sağlar.
  D) Enzimlerin yapısından ayrılıp onların pasifleşmesini sağlar.
  E) Vitaminlerin ve hormonların yapısına katılır.
 • 14)
  * Kemik ve diş yapısına katılır.
  * Ca simgesi le gösterilir.
  * Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir?
  A) Fosfor
  B) Kalsiyum
  C) Potasyum
  D) Klor
  E) Sodyum
 • 15)
  * Eksikliğinde kemik ve dişlerde yapısal olarak zayıflama görülür.
  * DNA, RNA ve ATP moleküllerinde bulunur.
  * Deniz ürünlerinde bol miktarda bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir?
  A) Fosfor
  B) Kalsiyum
  C) Potasyum
  D) Klor
  E) Sodyum
 • 16)
  * Eksikliğinde vücut sıvıları bazikleşir.
  * Mide özsuyunun yapısında bulunur.
  * Sofra tuzu, maden suyu, domates ve zeytinde bol miktarda bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir?
  A) Fosfor
  B) Kalsiyum
  C) Potasyum
  D) Klor
  E) Sodyum
 • 17)
  * Eksikliğinde kramp, ritim bozukluğu ve halsizlik oluşur.
  * Vücut sıvılarının su ve tuz dengesini ayarlar.
  * Muz, süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir?
  A) Fosfor
  B) Kalsiyum
  C) Potasyum
  D) Klor
  E) Sodyum
 • 18)
  * Eksikliğinde tansiyonda düşme, halsizlik, yorgunluk ve baş dönmesi görülür.
  * Sinir hücrelerinde impuls iletiminde görev alır.
  * Sofra tuzu, maden suyu, kuruyemiş ve havuçta bol miktarda bulunur.
  Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir?
  A) Fosfor
  B) Kalsiyum
  C) Potasyum
  D) Klor
  E) Sodyum
 • 19)
  I. Deniz ürünleri, süt ve süt ürünlerinde bolca bulunur.
  II. Trikson hormonun yapısına katılır.
  III. Eksikliğinde basit guatr, çocuklarda kretenizm oluşur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri iyot minerali için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 20)
  I. Çay, tavuk ve balıkta bolca bulunur.
  II. Diş sağlığı için önemlidir.
  III. Eksikliğinde anemi, yorgunluk ve saç dökülmesi görülür.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri flor minerali için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
Yorum Yap
Gönder