2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1)
  I. Kur'an Oku emriyle başlar.
  II. Kur'an'ın hitap ettiği dil akıcı ve etkileyicidir.
  III. Kur'an'ın ilk ayetleri edebi yönüyle güçlüydü.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 2)
  I. Genelde kısa ve etkili anlamlar içerir.
  II. Yemin ile başlayan vurgulu ifadeler bulunur.
  III. Genellikle Ey inanlar hitabı ile başlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mekke dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 3)
  I. Ceza hukukuna dair ayet ve sureler bulunur.
  II. Aile ve toplumu ilgilendiren meseleleri ele alır.
  III. Genellikle Ey insanlar hitabı ile başlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 4)
  I. Cihad etmeye değinen sureler vardır.
  II. Ölüm ve sonraki hayattan bahseder.
  III. Secde ayeti bulunan surelerdir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Medine dönemi ayetleri için yanlıştır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 5) Mekke dönemi ayetleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değilidir?
  A) Kella lafzı bulunur.
  B) İnanç, tevhid ve ahlak konularına yer verilmiştir.
  C) Ahiretteki ceza ve mükafat gibi temel inanç konularına yer verir.
  D) İlk mesajları kısadır.
  E) Oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümleri konu edinir.
 • 6)
  I. Bakara suresi Medine döneminde indirilmiştir.
  II. Bakara suresi Amener Rasulü ayeti ile son bulur.
  II. Bakara suresi namaz, oruç, hac gibi ibadetlere değinir.
  Bakara suresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
 • 7)
  I. Kuran'a göre kadın veya erkek olsun insan onurlu bir varlıktır.
  II. Kulluk bilinci dışında Allah katında hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü yoktur.
  II. İnsan iyiliği ve kötülüğü seçme kabiliyeti bulunan iradeli bir canlıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
 • 8) Allah'a, Rasülü'ne ve onun bildirdiklerine inanan kimselere ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
 • 9)
  * Gerçeği örten, Allah'a inanmayan.
  * Peygamber efendimizin getirdiklerine inanmayan.
  * Ebedi ahirette cehenneme gidecekler.

  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
 • 10)
  * İki yüzlü davranan.
  * Riya ve gösteriş sahibi kimseler.
  * Cehennem ateşinin en alt tabakasında bulunacaklar.

  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
 • 11)
  * Şirk koşan
  * Allah ile birlikte başka putlara tapan kişiler.
  Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kafir
  B) Münafık
  C) Müşrik
  D) Mümin
  E) Müsrif
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın oluşturmayı hedeflediği ideal insan tipi değildir?
  A) Allah korkusuna sahip insan.
  B) Sadece Allah'a kulluk eder.
  C) Allah'a güvenip dayanır.
  D) Alçak gönüllü ve sabırlıdır.
  E) Riyakardır.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın eleştirdiği olumsuz tipler arasında değildir?
  A) Allah'ın emrini takip edip, hak yoldan sapan fasıklar.
  B) İnsanları aldatanlar.
  C) Cimriler, dünya malına aşırı düşkün olanlar.
  D) Alçak gönüllü olanlar.
  E) Yalan söyleyip sözünde durmayanlar.
 • 14) Furkan Suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ayet sayısı 77'dir.
  B) Kuran'da 25. suredir.
  C) Medine zamanında indirilmiştir.
  D) İniş sırasına göre kırk ikinci suredir.
  E) Yasin suresinden sonra Fatır suresinden öncedir.
 • 15)
  I. Allah'ı tanıtarak başlar.
  II. Bize ona şükretmeyi öğütler.
  III. Mü'minlerin özellilerini ve onlara ait dua örnekleri sunar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Furkan suresi için doğrudur?  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) Yalnız III
Yorum Yap
Gönder