2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu kırk sekiz'dir?
  A) 84
  B) 48
  C) 34
 • 2) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu yirmi altı'dır?
  A) 22
  B) 62
  C) 26
 • 3) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu yetmiş bir'dir?
  A) 70
  B) 71
  C) 17
 • 4) Aşağıda verilen sayılardan hangisinin okunuşu doksan sekiz'dir?
  A) 88
  B) 98
  C) 89
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi 87'dir?
  A) Yetmiş sekiz
  B) Seksen yedi
  C) Seksen
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi 51'dir?
  A) Elli bir
  B) On yedi
  C) On beş
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi 62'dir?
  A) Altmış iki
  B) Yirmi altı
  C) Altmış bir
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi 8 + 9 = ? işleminin sonucudur?
  A) 12
  B) 16
  C) 17
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi 14 + 6 = ? işleminin sonucudur?
  A) 19
  B) 20
  C) 21
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi 14 + 5 = ? işleminin sonucudur?
  A) 19
  B) 20
  C) 21
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi 7 + 14 = ? işleminin sonucudur?
  A) Yirmi bir
  B) Yirmi
  C) Yirmi iki
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi 12 + 14 = ? işleminin sonucudur?
  A) Yirmi beş
  B) Yirmi altı
  C) Yirmi yedi
 • 13) On dört + beş = ? verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 16
  B) 19
  C) 21
 • 14) altı + on iki = ? verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 16
  B) 18
  C) 19
 • 15) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
  A) 8 + 7 = 14
  B) 11 + 2 = 13
  C) 13 + 6 = 19
 • 16) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
  A) 9 + 7 = on altı
  B) 10 + 2 = on iki
  C) 17 + 6 = yirmi beş
 • 17) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
  A) 1 onluk ve 4 birlik = 14
  B) 2 birlik ve 1 onluk = 21
  C) 4 onluk ve 1 birlik = 41
 • 18) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğru değildir?
  A) 2 onluk ve 1 birlik = 12
  B) 3 birlik ve 1 onluk = 13
  C) 3 onluk ve 2 birlik = 32
 • 19) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
  A) 12 + 7 = 18 
  B) 19 = 9 onluk ve 1 birlik
  C) 24 = on iki + on iki
 • 20) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?
  A) 3 + 6 + 9 = 18
  B) 5 + 7 + 1 = 12
  C) 7 + 8 + 3 = 19
Yorum Yap
Gönder