2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1)
  I. Vahiy
  II. Selim akıl
  III. Salim duyular
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam'da bilginin kaynakları arasındadır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 2)
  I. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir.
  II. Bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa marifet denmektedir.
  III. Bilginin temel kaynağı her şeyi bilen Allah'tır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 3)
  I. Akıl, insanları diğer canlılardan ayırır.
  II. Akıl sebep sonuç ilişkisi içerisinde mevcut verilerden hareketle muhakeme eder.
  III. Akıl bilgileri analiz eder ancak yeni bilgi üretemez.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 4)
  I. “…Ey akıl sahipleri!...”6, “… düşünmüyor musunuz?”7, “… aklınızı kullanmıyor musunuz?”8, “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”
  II. “Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.
  III. “Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler) yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.”
  Yukarıda ayetlerden hangisi veya hangileri akıl ile ilgilidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın bilgi kaynaklarından olan sadık haberle ilgili değildir?
  A) Sünnet
  B) Hadis
  C) Vahiy
  D) Ayet
  E) Yorum
 • 6)
  I. Her dönemde yalan söylemk üzere bir araya gelmesi imkansız çok sayıda insan tarafından nakledilmesi.
  II. Nakledenlerin sayısının azalmaması.
  III. Olayı ve ya haberi nakledenlerin görmüş olması.
  Bir haberin mütevatir olabilmesi için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerini taşıması gerekmektedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Duyu organları İslam dinine göre bilgi edinme kaynaklarından bir tanesidir.
  B) İnsanların duyu organları ile elde ettikleri bilgiler akıl yoluyla elde ettiği bilgilere göre daha az kesinlik sağlar.
  C) Duyular sayesinde çevremizde olup bitenleri biliriz.
  D) Duyu organları dış dünyaya açılan pencerelerdir.
  E) Duyu organları sayesinde etrafımızdaki bilgileri doğrudan alırız.
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan bilgiye İslam'ın üç kaynağı ile varır.
  B) Bilgi edinme yollarının hepsi birbirleriyle irtibatlıdır.
  C) İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve salim duyular herkes için geçerli bilgi kaynağıdır.
  D) Bu üç nesnel bilgi kaynağı haricinde özel bilgi kaynakları da vardır.
  E) Rüya özel bilgi kaynaklarından olmasına rağmen hiç bir şekilde rağbet edilmemesi gerekmektedir.
 • 9)
  I. Güzel işlerin en başında ilim gelir.
  II. İnsan akıl nimeti ve öğrenme yeteneği ile donatılmıştır.
  III. Allah (c.c) insana değer vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 10)
  I. İslam, hayatın her anında doğru bilginin yol gösterici olmasını ister.
  II. Doğru bilgi içinde şüphe barındırmayan gerçeğe tam uygun bilgidir.
  III. Kuran'da bildirilen bilgilerin hepsi doğru ve kesindir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
 • 11) Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgiye ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) İlme'l yakin
  B) Hakka'l yakin
  C) Ayne'l yakin
  D) Aklen yakin
  E) Kitabe'l yakin
 • 12) Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgiye ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) İlme'l yakin
  B) Hakka'l yakin
  C) Ayne'l yakin
  D) Aklen yakin
  E) Kitabe'l yakin
 • 13) Bir şeyin hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgiye ....................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) İlme'l yakin
  B) Hakka'l yakin
  C) Ayne'l yakin
  D) Aklen yakin
  E) Kitabe'l yakin
 • 14) Kelime anlamı olarak; inanılan şeyler, dini inançlar, gönülden bağlanılan düğüm atmışçasına kesinlikle inanılan şeyler anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akaid
  B) İman
  C) İslam 
  D) İnanç
  E) Tehvid
 • 15) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için yeterlidir.
  B) İman, kalp ile tasdik etmedikçe gerçekleşmez.
  C) İmanın temeli tevhiddir.
  D) İman yalnız bilgiden oluşmaz.
  E) İslam dini hakkında bilgi sahibi olup kitap yazan bir çok gayrimüslim vardır.
Yorum Yap
Gönder