2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TESTİ

 • 1) “ Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melek ler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamberler ola rak bir melek gönderirdik” Verilen ayette peygam- berlerin insanlardan seçilmesinin sebebi olarak gös- terilen özellik nedir?
  a) Meleklerin peygamberlik yapmak istemedikleri
  b) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
  c) Meleklerin peygamberlik yapamayacak olması
  d) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından değildir?
  A) Kıyam
  B) Kade-i Ahire
  C) Kıraat
  D) Kamet
 • 3) badetlerin en önemli gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlara hoş ve şirin gözüküp onların saygınlığını kazanma
  B) Cehennemden kurtulmayı sağlama
  C) Allah’ın emrini yerine getirerek onun rızasını kazanma
  D) Yasaklardan kaçınarak bedenimizi ve ruhumuzu koruma
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan değildir?
  A) Uyumak
  B) Bayılmak
  C) Namazda başkalarının duymayacağı kadar gülmek
  D) Vücuttan kan çıkması
 • 5) Allah'ın insanları, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirmek için peygamberler aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?
  A) İnsan
  B) Kainat
  C) Din
  D) Nebi
 • 6)
  I. Kelime anlamı olarak haber verme anlamındadır.
  II. Terim olarak peygamberlik, nebilik anlamına gelmektedir.
  III. Peygamberlik vazifesi anlamına da gelmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Nübüvvet ifadesi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 7)
  I. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emir ve yasaklarından oluşur.
  II. Peygamberler aracılığı ile gelen mesajlar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar.
  III. Allah tarih boyunca bir çok peygamber göndermiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 8)
  I. Hz.Muhammed
  II. Hz.Lokman
  III. Hz.Zülkarneyn
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Kuranı Kerim'de ismi geçmesine rağmen peygamber oldukları bilgisi kesin değildir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 9)
  I. Peygamberler, Allah'ın insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir.
  II. Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.
  III. Peygamberler her türlü kötü davranıştan uzak dururlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A) Sıdk
  B) Metanet
  C) Emanet
  D) İsmet
 • 11) “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”
  Yukarıda verilen ayette peygamber efendimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
  A) Sıdk
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) İsmet
 • 12) Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri güvenilir olmasıdır. Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olmaktadırlar.
  Yukarıda verilen açıklamadan yola çıkarak peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?
  A) Sıdk
  B) Tebliğ
  C) Emanet
  D) İsmet
 • 13) Peygamberlerin akıllı ve zeki olması anlamına gelen özellik ................ 'dir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) Sıdk
  D) İsmet
 • 14) Peygamberlerin Allah'tan aldıkları emirleri eksiksiz ve açık bir şekilde insanlara bildirmesi özelliği hangisidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) Sıdk
  D) İsmet
 • 15) Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah'ın izni ve yardımıyla yaptıkları olağan üstü olaylara ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Mucize
  B) Tebliğ
  C) Metanet
  D) Sihir
Yorum Yap
Gönder