2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih TESTİ

 • 1)
  I. Anadolu'ya ilk Türk akınları IV. yy sonlarında Avrupa Hunları tarafından düzenlenmiştir.
  II. X. yy ikinci yarısında kadar Türkler Anadolu'da gaza ve cihat hareketlerinden bulunmuşlardır.
  III. Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce 1015'ten itibaren başlamıştır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 2)
  I. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük öneme sahiptir.
  II. Anadolu'nun yurt edinme politikasının temelini Büyük Selçuklu Devleti atmıştır.
  III. 1071 Malazgirt savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
 • 3)
  I. Sivas
  II. Tokat
  III. İzmir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'da kurulmuş ola ilk beyliklerden Danişmentliler'in bulunduğu illerden değildir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 4)
  I. 1080-1178 yılları arasında hüküm sürmüşlerdir.
  II. Özellikle Malatya üzerinden Türkiye Selçukluları ile karşı karşıya gelmişlerdir.
  III. Danişmentname adı altında bölgede yaptıkları hizmetleri anlatmışlardır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Danişmentliler için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız III
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi Artuklular için doğru değildir?
  A) Merkezi Mardin'dir.
  B) Üç kol halinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
  C) Başlangıçta Hristiyan memurlara görev verilmemiştir.
  D) İlim adamlarını ön planda tutmuşlardır.
  E) Vergiler hafif olduğundan halkın refahı yüksek tutulmuştur.
 • 6) Aşağıda verilenlerden hangisi Saltuklular için doğru değildir?
  A) Erzurum merkez olarak kurulmuştur.
  B) Türkiye Selçukluları ile sürekli savaş halinde olmuştur.
  C) Gürcülerle mücadelede bulunmuşlardır.
  D) Mimari, sanat ve kültürde ilerlemişlerdir.
  E) Kentlerde Ahi kültürü ve geleneği etkili olmuştur.
 • 7)
  I. İzmir merkezlidir.
  II. Denizcilik faaliyetlerine başlayan ilk beyliktir.
  III. Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos gibi stratejik öneme sahip adaları fethetmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Çaka Bey için doğrudur?
  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
 • 8) Anadolu'nun fethinden sonra aşağıdakilerden hangisi ile mücadele edilmemiştir?
  A) Gürcüler
  B) Abbasiler
  C) Haçlılar
  D) Bizans
  E) Eyyubiler
 • 9) Büyük Selçuklu Devleti'nin etkisiyle Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak noktası hangisidir?
  A) Kendi devletlerini kurmak istemeleri
  B) Toprak ve paraya ihtiyaç duymaları
  C) Devlete karşı bağlılıkları
  D) Oğuz boyuna mensup olmaları
  E) Bizans'la savaşmaları
 • 10) Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde etkili olmuştur.
  B) Süleyman Şah tarafından kurulmuştur.
  C) Başkenti İznik olarak kurulmuştur.
  D) Süleyman Şah'ın ölümünden sonra devlet yıkılmaya başlamıştır.
  E) Haçlılara karşı savaşta bulunmuşlardır.
 • 11) Ermeni Patriğinin; Miryokefalon zaferindne sonra  "Muzaffersiniz. Tanrı mübaret etsin" sözüyle övdüğü sultan hangisidir?
  A) Sultan Alparslan
  B) I. Kılıç Arslan
  C) II. Kılıç Arslan
  D) Süleyman Şah
  E) Davut Kulan Arslan
 • 12) Türk toplum yapısında en küçük birim anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Bodun
  B) Urug
  C) İl
  D) Boy
  E) Oguş
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Türk Toplum yapısında en büyük yapıyı ifade eder?
  A) Bodun
  B) Urug
  C) İl
  D) Boy
  E) Oguş
 • 14)
  I. Yönetim merkezi saraydır.
  II. Saray dergah ya da bergah olarak isimlendirilmiştir.
  III. Sultanın özel hayatını sürdürdüğü kısımda sarayda harem olarak geçmektedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türkiye Selçukluları için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız I
 • 15) Türkiye Selçuklularında sultan bulunmadığı zaman sultanın mutlak vekili aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sultanın en büyük oğlu
  B) Sultanın eşi
  C) Sultanın akıl hocası
  D) Vezir
  E) Sultanın tüm ailesi
Yorum Yap
Gönder