2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı TESTİ

 • 1)
  I. Dil vasıtası ile insandan insana ve nesilden nesile aktarılan her beşeri ifadedir.
  II. Dil aracıyla estetik bir ifadedir.
  III. Dinamik bir konuşma kurgusudur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri edebiyatın tanımları arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 2)
  I. Anonim halk edebiyatı
  II. Dini-tasavvufi halk edebiyatı
  III. Aşk edebiyatı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 3)
  I. Sözlü edebiyat
  II. Yazılı edebiyat
  III. Divan edebiyatı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslamiyet öncesi Türk edebiyatına örnektir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız I
 • 4) Edebiyat ve bilim arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Edebiyatla bilim arasında farklı şekillerde ilişki söz konusudur.
  B) Her ikisinin temelinde de insan faktörü vardır.
  C) Edebiyat ile bilim bir birleri ile aynı yöntemleri kullanırlar.
  D) Edebiyat bilimi, bilim de edebiyatı etkiler.
  E) Edebiyatla bilim arasındaki ilişki karşılıklıdır.
 • 5)
  I. İşitsel
  II. Görsel
  III. Dramatik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güzel sanatlar kategorisindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 6)
  I. Heykel
  II. Mimari
  III. Bale
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri görsel sanatlar kategorisindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 7)
  I. Tiyatro
  II. Edebiyat
  III. Müzik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri fonetik sanatlar kategorisindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 8)
  I. Tiyatro
  II. Dans
  III. Opera
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ritmik sanatlar kategorisindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 9)
  I. Edebi bir heyecan uyandırmak
  II. Estetik zevk ve anlayış kazandırmak
  III. Coşku ve heyecanı dile getirmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sanat metinlerinin yazılış amaçlarındandır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 10)
  I. Kanıları değiştirmek
  II. Yönlendirmek ve uyarmak
  III. Bilgi ve haber vermek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri öğretici metinlerinin yazılış amaçlarındandır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 11)
  I. Trajedi
  II. Komedi
  III. Dram
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri modern tiyatronun öğelerindendir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi modern Türk tiyatrosuna örnek değildir?
  A) Komedi
  B) Meddah
  C) Ortaoyunu
  D) Karagöz
  E) Seyirlik köy oyunları
 • 13) Bir dilin bir ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine ................ denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Şive
  B) Lehçe
  C) Argo
  D) Ağız
  E) Ölçünlü dil
 • 14) Aynı meslekte veya toplulukta insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz daracığına ne denir?
  A) Şive
  B) Lehçe
  C) Jargon
  D) Ağız
  E) Ölçünlü dil
 • 15) Adamı sokakta kıstırıp bir güzel marizlemişler.
  Yukarıda verilen cümle hangi dil türüdür?
  A) Şive
  B) Argo
  C) Jargon
  D) Ağız
  E) Ölçünlü dil
Yorum Yap
Gönder