2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Matematik TESTİ

 • 1) "Elli altı" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 56
  B) 50
  C) 65
 • 2) "On yedi" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 7
  B) 10
  C) 17
 • 3) "Seksen bir" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 18
  B) 81
  C) 80
 • 4) "65" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Elli altı
  B) Altmış beş
  C) Altmış iki
 • 5) "26" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yirmi altı
  B) Yirmi bir
  C) Altmış iki
 • 6) "34" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kırk üç
  B) Kırk dört
  C) Otuz dört
 • 7) "72" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yetmiş iki
  B) Altmış iki
  C) Yirmi dört
 • 8) Aşağıda verilen sayı ve okunuşu eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) 7 --  yedi
  B) 12 -- on iki
  C) 89 -- doksan sekiz
 • 9) Aşağıda verilen toplamam işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir?
  A) 12 + 3 = 15
  B) 6 + 7 = 12
  A) 12 + 6 = 18

 • 10) Aşağıda verilen toplamam işlemlerinden hangisinin sonucu yanlış verilmiştir?
  A) 11 + 1 = 12
  B) 9 + 1 = 10
  C) 17 + 6 = 15

 • 11) 13 + 6 = ? işleminin sonucu hangisidir?
  A)  18
  B) 19
  C) 20
 • 12) 11 + 7 = ? işleminin sonucu hangisidir?
  A)  18
  B) 19
  C) 20
 • 13) 10 + 10 = ? işleminin sonucu hangisidir?
  A)  18
  B) 19
  C) 20
 • 14)
  işleminin sonucu hangisidir?
  A)  12
  B) 14
  C) 15
 • 15)

  Verilen saat kaçı göstermektedir?
  A) 3.00
  B) 3.30
  C) 6. 30
 • 16)

  Verilen saat kaçı göstermektedir?
  A) 8.00
  B) 8.30
  C) 9. 30
 • 17) Aşağıda verilen saatlerden hangisi yanlıştır? • 18) Aşağıda verilen saatlerden hangisi doğrudur? • 19) Aşağıda verilen saatlerden hangisinde saat 11.30'dur? • 20) Aşağıda verilen saatin okunuşu hangisidir?

  A) 06.30
  B) 12.30
  C) 06.00
Yorum Yap
Gönder