2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi TESTİ

 • 1) Bilişim teknolojileri ve internet kullanımı sırasında uyulması gereken kurallara ..................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Bilişim etiği
  B) Bilişim kuralları
  C) Bilişim şartları
  D) Bilişim kanunu
  E) Bilişim jargonu
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik sorunlardan biri değildir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
 • 3) Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü soyut ürün olarak tanımlanan etik kural aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
 • 4) Normal bir kullanıcın bilişim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden bilgiye ulaşmasına ne denir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
 • 5) İnternet üzerindeki bilgilerin sadece bir kısmının paylaşıma açılması, herkesin kendi özel bilgilerini saklaması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
 • 6) İnternet üzerinde bulunan bilgilerin bazıları değiştirilerek gerçekliği yansıtmamaktadır. Kullanıcıların bu gibi durumlara karşı bilinçli olması gerekmektedir.
  Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?
  A) Erişim
  B) Gizlilik
  C) Kullanılabilirlik
  D) Fikri mülkiyet
  E) Doğruluk
 • 7) Mert bir blog sitesinde bulduğu bir yazıyı kendi sitesine eklemek istemektedir. Mert yazıyı kopyaladıktan sonra yazının en altına yazıyı nereden aldığını, bu yazının orjinalinin kim tarafından yazıldığını yazmıştır.
  Buna göre Mert Creative Commons ilkelerinden hangisini uygulamıştır?
  A) Atıf
  B) Aynı lisansla paylaşım
  C) Türetilemez
  D) Ticari olmayan
  E) Kopyalanamaz
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için uyulması gereken kurallardan biri değildir?
  A) BT'yi başkalarına zarar vermek için kullanmamalıyız
  B) Başkasına ait olan verileri incelememeliyiz.
  C) Hırsızlık yapmak için kullanmamalıyız.
  D) Başkalarının bilişim teknolojilerini izinsiz kullanmamalıyız.
  E) İnternetten indirebildiğimiz her şeyi indirmeliyiz.
 • 9) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi ticari amaçlıdır?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
 • 10) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarına aittir?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
 • 11) Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi devlet kurumlarına aittir?
  A) .com
  B) .gov
  C) .org
  D) .edu
  E) .k12
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?
  A) Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmamalıyız.
  B) İnternette karşılaştığımız kişilere karşı istediğimizi diyebiliriz.
  C) İnternet ortamında insanların kişilik haklarına saygı göstermeliyiz.
  D) İnsanların özel hayatına karşı internet ortamında saygı göstermeliyiz.
  E) İnternette kaba ve küfürlü dil kullanmamalıyız.
 • 13)
  I. Zorbalık yapan hesaplara cevap vermeyin, tartışmayın.
  II. Yapılan zorbalıkların ekran görüntüsünü alın ve şikayet edin.
  III. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabı engellemek.
  Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri siber zorbalık karşısında yapılması gerekenlerdendir?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız II
 • 14) Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ve ya silinmesi gibi tehditlere karşı korunması yada bozulmaması anlamına gelen bilişim teknolojileri kavramı hangisidir?
  A) Bilgi güvenliği
  B) Gizlilik
  C) Bütünlük
  D) Erişebilirlik
  D) Doğruluk
 • 15) Bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir anlamına gelen bilişim teknolojileri kavramı hangisidir?
  A) Bilgi güvenliği
  B) Gizlilik
  C) Bütünlük
  D) Erişebilirlik
  D) Doğruluk
Yorum Yap
Gönder