2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik Uygulamaları TESTİ

 • 1) Okunuşu "Elli bin yetmiş iki" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 70052
  B) 75052
  C) 50072
  D) 50027
 • 2) Okunuşu "On iki milyon beş yüz altı bin yüz kırk altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 12,506,142
  B) 12,142,506
  C) 56,142,612
  D) 42,506,122
 • 3) Okunuşu "Yedi yüz yirmi altı milyon iki yüz yetmiş beş bin yüz elli altı" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 726,278,615
  B) 726,275,156
  C) 756,156,275
  D) 715,256,615
 • 4) 23.479 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yirmi üç bin dört yüz yetmiş dokuz
  B) Yirmi üç bin yedi yüz doksan dört
  C) Yirmi yedi bin dört yüz yetmiş dokuz
  D) Yirmi yedi bin yedi yüz doksan dört
 • 5) 1.034.611 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir milyon otuz dört bin yüz
  B) Bir milyon dört yüz üç bin alt yüz
  C) Bir milyon üç yüz dört bin altı yüz on bir
  D) Bir milyon otuz dört bin altı yüz on bir
 • 6) 32.566.700 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otuz milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
  B) Otuz altı milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz
  C) Otuz iki milyon beş yüz altmış altı bin yedi yüz
  D) Otuz beş milyon iki yüz altmış altı bin yedi yüz
 • 7) 641 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 650
  B) 700
  C) 600
  D) 640
 • 8) 783 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 700
  B) 750
  C) 790
  D) 800
 • 9) Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3 rakamının basamak değeri otuzdur?
  A) 45631
  B) 34012
  C) 54311
  D) 45983
 • 10) Aşağıdaki sayılardan hangisinde 5 rakamının basamak değeri 500'dür?
  A) 13531
  B) 92052
  C) 54311
  D) 45983
 • 11) 345.123.089 sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır?
  A) Sekiz yüz
  B) Sekiz
  C) Seksen
  D) Sekiz bin
 • 12) 345.123.089 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?
  A) Dört yüz
  B) Dört milyon
  C) Kırk milyon
  D) Kırk bin
 • 13) Birler bölüğü 543, binler bölüğü 321 ve milyonlar bölüğü 783 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 783 543 321
  B) 783 321 543
  C) 543 783 321
  D) 543 321 783
 • 14) Mert'in babası Mert'e ilk gün 40 lira vermiş daha sonra her gün 5 lira daha vermiştir.
  Buna göre 5.günün sonunda Mert'in toplam kaç Tl'si olmuştur? 
  A) 40
  B) 50
  C) 60
  D) 70
 • 15) 7 rakamının basamak değerinin 700.000 olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 21 473 056
  B) 72 568 987
  C) 45 870 100
  D) 90 751 244
Yorum Yap
Gönder