ALES Matematik Soruları 12 (2009 Ales İlkbahar - Temel işlemler, köklü sayılar, problemler)

 • 1) Mert, Şekil I deki kareyi keserek Şekil II deki parçalardan elde etmek istiyor.
  Buna göre, Mert en fazla kaç parça elde edebilir?


  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 8
 • 2) Kısa kenarı a cm, uzun kenarı b cm olan dikdörtgen biçimindeki bir levha ısıtılıyor. Isıtıldıktan sonra levhanın her bir kenar uzunluğunun arttığı gözlemleniyor.

  Isıtıldıktan sonra levhanın çevresinin uzunluğunun ısıtılmadan öncekine oranı kaçtır?

  A) 6 / 5
  B) 9 / 4
  C) 11 / 5
  D) 11 / 10
  E) 21 / 20
 • 3)

 • 4) x, y pozitif tam sayılar olmak üzere,


  olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
  doğrudur?

  A) K < L < M
  B) L < K < M
  C) L < M < K
  D) M < K < L
  E) M < L < K
 • 5) a, b pozitif tam sayılar olmak üzere,
  ab = 3
  c = 8b
  olduğuna göre, b nin alabileceği en büyük değer için a + b + c toplamı kaçtır?

  A) 30
  B) 28
  C) 23
  D) 20
  E) 18
 • 6)

 • 7) 35 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kaçtır?
  A) 48
  B) 49
  C) 50
  D) 52
  E) 54
 • 8) a, b ve c birer reel sayı olmak üzere, a < 0 < b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

 • 9)

 • 10)

 • 11) a, b, c birer reel sayı olmak üzere,
  a − b − c > 0
  b − c < 0
  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?
  A) a > 2b
  B) a > 2c
  C) 2b > c
  D) a − b > 0
  E) a + b + c > 0
 • 12) x en çok üç basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere
  T ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı
  Ç ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı
  olarak tanımlanıyor.
  ÖRNEKLER:
  T ( 3) = 3
  T ( 34) = 3 + 4 = 7
  Ç ( 5 ) = 5
  Ç ( 314 ) = 3 • 1• 4 = 12
  T (75) + Ç (57 ) toplamı kaçtır?
  A) 40
  B) 47
  C) 54
  D) 70
  E) 132
 • 13) x en çok üç basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere
  T ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı
  Ç ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı
  olarak tanımlanıyor.
  ÖRNEKLER:
  T ( 3) = 3
  T ( 34) = 3 + 4 = 7
  Ç ( 5 ) = 5
  Ç ( 314 ) = 3 • 1• 4 = 12
  Ç ( x ) = 12
  yapan en büyük üç basamaklı sayı için T ( x ) kaçtır?
  A) 6
  B) 8
  C) 9
  D) 12
  E) 13
 • 14) x en çok üç basamaklı pozitif bir tam sayı olmak üzere
  T ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların toplamı
  Ç ( x ) : x sayısının basamaklarındaki rakamların çarpımı
  olarak tanımlanıyor.
  ÖRNEKLER:
  T ( 3) = 3
  T ( 34) = 3 + 4 = 7
  Ç ( 5 ) = 5
  Ç ( 314 ) = 3 • 1• 4 = 12
  Ç ( x ) = 81
  yapan kaç farklı x tam sayısı vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 7
  E) 8
 • 15) Öykü ve Nisan bir oyun oynamaktadır. Bu oyuna göre, Öykü dört basamaklı iki sayı söylüyor, Nisan, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak topluyor ve sonucu Öykü’ye söylüyor. Nisan, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken sayının son iki basamağındaki sayıya bakıyor ve bu sayı 50 ya da 50 den büyükse sayıyı bir üst yüzlüğe, 50 den küçükse bir alt yüzlüğe yuvarlıyor.
  ÖRNEK: Öykü’nün söylediği sayılar 1425 ve 3467 olsun. Nisan bu sayıları
  1425 için 25 < 50 olduğundan 1400
  3467 için 67 > 50 olduğundan 3500
  olarak yuvarlıyor.
  Bulduğu toplamı da
  1400 + 3500 = 4900 olarak söylüyor.
  Öykü 4587 ve 3409 sayılarını söylerse Nisan’ın yuvarlama yaparak bulduğu toplam ile gerçek toplam arasındaki fark kaç olur?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
 • 16) Öykü ve Nisan bir oyun oynamaktadır. Bu oyuna göre, Öykü dört basamaklı iki sayı söylüyor, Nisan, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak topluyor ve sonucu Öykü’ye söylüyor. Nisan, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken sayının son iki basamağındaki sayıya bakıyor ve bu sayı 50 ya da 50 den büyükse sayıyı bir üst yüzlüğe, 50 den küçükse bir alt yüzlüğe yuvarlıyor.
  ÖRNEK: Öykü’nün söylediği sayılar 1425 ve 3467 olsun. Nisan bu sayıları
  1425 için 25 < 50 olduğundan 1400
  3467 için 67 > 50 olduğundan 3500
  olarak yuvarlıyor.
  Bulduğu toplamı da
  1400 + 3500 = 4900 olarak söylüyor.
  Nisan’ın bulduğu toplam 5900 ise aşağıdakilerden hangisi Öykü’nün söylediği sayılar olamaz?
  A) 3624 ve 2284
  B) 1456 ve 4351
  C) 3245 ve 2678
  D) 3698 ve 2103
  E) 4123 ve 1794
 • 17) 10 kız, 15 erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 85, erkek öğrencilerin puan ortalaması 75 olduğuna göre, tüm öğrencilerin puan ortalaması kaçtır?
  A) 78
  B) 79
  C) 80
  D) 81
  E) 82
 • 18) Bir sınıftaki öğrenciler atkı ya da eldivenden en az birini takmıştır. Sınıfta hem atkı hem eldiven takan 3 öğrenci, yalnız eldiven takan 8 öğrenci vardır.
  Sınıftaki öğrenci sayısı 24 olduğuna göre, sınıfta yalnız atkı takan kaç öğrenci vardır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  E) 16
 • 19) Saatteki hızı a km olan bir aracın hareket etmesinden 2 saat sonra, aynı yerden, saatteki hızı b km olan bir başka araç bu araçla aynı yönde hareket ediyor.
  b > a olduğuna göre, hızı b km olan araç kaç saat sonra diğerine yetişir? • 20) Bir depoda belirli miktarda su vardır. Bu depoya 110 litre su eklenirse depoda a litre su oluyor, depodan 70 litre su alınırsa depoda a / 3 litre su kalıyor.
  Buna göre, depoda başlangıçta kaç litre su vardı?
  A) 135
  B) 140
  C) 145
  D) 150
  E) 160
Yorum Yap
Gönder