2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji TESTİ

 • 1) Steril koşullarda yapay bir besin ortamında bitkinin hücre, doku ve organ gibi kısımlarından yeni doku, bitki ve ya bitkisel ürün üretme yöntemine ............................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Doku kültürü
  B) Bitki kültürü
  C) Vejetatif üreme
  D) Eşeysiz üreme
  E) Eşeyli üreme
 • 2)
  I. İstenilen özelliklere sahip binlerce kopya bitki üretilebilir.
  II. Mısır, pirinç, buğday gibi bitkilerin ıslah çalışmalarında yararlanılır.
  III. Kaybolma tehlikesi olan bitkilerin üretilmesinde kullanılır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doku kültürü için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız III
 • 3) İki biti parçasının bir bitkiymiş gibi kaynaşıp büyüyecek şekilde birleştirilmesi ile oluşan eşeysiz üreme hangisidir?
  A) Aşılama
  B) Vejetatif
  C) Doku kültürü
  D) Eşeyli üreme
  E) Daldırma yöntemi
 • 4)
  I. Aşılama
  II. Daldırma yöntemi
  III. Doku kültürü
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşeysiz üreme çeşitlerindendir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Vejetatif üreme eşeysiz bir üremedir.
  B) Vejetatif üreme mitoz bölünme esasına dayanır.
  C) Vejetatif üremede genetik çeşitlik görülür.
  D) Vejetatif üremede bitkilerde yenilenme esasına dayanır.
  E) Vejetatif üremede bir ana bireyin genetik bilgileri kopyalanır.
 • 6) Ana canlının döllenme olmaksızın kendine tamamen benzer yeni canlı oluşturmasına ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Eşeyli üreme
  B) Miyoz Bölünme
  C) Eşeysiz üreme
  D) Metestaz üreme
  E) Metafaz üreme
 • 7) Bölünerek üreme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Bölünme canlının yapısına göre farklı bölgelerde başlar
  B) Hücrede çekirdek ve sitoplazma bölünmesi gerçekleşir
  C) Birey belirli bir olgunluğa ulaştığı zaman eşit olarak ikiye ayrılır.
  D) Temeli miyoz bölünmeye dayanır.
  E) Bölünme amiplerde her yönde gerçekleşir.
 • 8)
  I. Ben ve siğillerde değişiklik
  II. Yutma güçlüğü
  III. Vücudun herhangi bir yerinde şişlik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kanser belirtisi olabilir?
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması kansere yol açabilir.
  B) Hücre döngüsünün doğru olması için kontrol noktalarında işlevsel proteinler bulunur.
  C) Bu proteinlerin çok aktif durumdadır.
  D) Kontrol noktalarındaki proteinler dur ve devam et sinyalleri ile döngüyü düzenler.
  E) Kontrol noktaları hücre döngüsünden bir önceki evrede olaylar tamamlanmadan sonraki evrenin başlamasını engeller.
 • 10) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çok hücreli canlılarda tüm doku ve organlar hücrelerden oluşur.
  B) Hücrelerin doku ve organ oluşturabilmeleri için bölünmeleri gerekmektedir.
  C) Canlının temel yapı birimini hücreler oluşturmaktadır.
  D) Hücrenin bölünmesi miyoz ile gerçekleşir.
  E) Hücre bölünmesi ile büyüme, zarar gören doku onarımı sağlanır.
 • 11) * Kromotin iplikleri kısalıp yoğunlaşır
  * Çerirdekçik kaybolur, çekirdek zarı parçalanır.
  Yukarıda özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metafaz
  B) İnterfaz
  C) Anafaz
  D) Telofaz
  E) Profaz
 • 12) * Kardeş kromotitler birbirinden ayrılır.
  * Kromotitler hücrenin zıt kutuplarına ayrılarak kromozom olarak adlandırılır.
  Yukarıda özellikleri verilen mitoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metafaz
  B) İnterfaz
  C) Anafaz
  D) Telofaz
  E) Profaz
 • 13) Telofaz evresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) İğ iplikleri kaybolur
  B) Çekirdek zarı yeniden oluşur.
  C) Çekirdek belirginleşir.
  D) Sitoplazma bölünmeye başlar
  E) Kromozomlar ekvator düzlemde tek sıra halinde yerleşir.
 • 14) Bitkilerde mitoz bölünmede orta lamel hangi evrede oluşur?
  A) Profaz
  B) Metafaz
  C) Anafaz
  D) Telofaz
  E) İnterfaz
 • 15) Mitoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dört safhadan oluşur.
  B) Safhalar arasında duraksama yoktur.
  C) Devamlı bir olaydır.
  D) Safhalar arasında kati bir sıra vardır.
  E) Mitoz çekirdeğin bölünme ismi olarak alınmıştır.
Yorum Yap
Gönder