AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Türkçe Soruları 2 (2017 -2018 2.Dönem 1.Oturum 730)

 • 1)

 • 2)

 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir üzüntü dile getirilmiştir?
  A) Güzel bir yemekten sonra birlikte kahve içtik.
  B) Çam ormanının mis gibi kokusunu ciğerlerimedoldurdum.
  C) Küçücük çocuğun ağır işlerde çalışması içimiparçaladı.
  D) Mandalinayı soyup afiyetle mideye indirdi.
 • 4) Aşağıdakilerin hangisinde deyimin anlamı yanlış verilmiştir?
  A) Eli ayağı tutmamak: Kendi istediği gibi hareket etmek
  B) Uygun düşmek: Yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
  C) Pot kırmak: Bilmeyerek karşısındakine dokunacak söz söylemek
  D) Gözünde büyütmek: Bir kimseyi, olayı veya şeyi abartmak
 • 5) Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaları masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. Uçurtmalarını kaptıkları gibi kırlara koştular. Kısa sürede gökyüzü uçurtmalarla doldu.
  Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir?
  A) Olay
  B) Zaman
  C) Kişi
  D) Yer
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Her gün aynı saatte evin yanındaki parkta yürüyüşe çıkardı.
  B) Zamanı olmadığı için Cemal’i askere uğurlayamadı.
  C) Sahil kenarında oturmayı bile özlemiştim.
  D) Arabayla gezdiği yerleri birer birer anlatıyordu.
 • 7) • 8)
  Bu sabah mutluluğa aç pencereni
  Bir güzel arın dünkü kederinden
  Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden
  Çocuğum uzat ellerini
  Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yalnızlık
  B) Bahar sevinci
  C) Pişmanlık
  D) Hayvan sevgisi
 • 9) Dağcılar, Alp Dağları’nda buldukları bir mumyaya “Ötzi” adını verdiler. Mumya, silahları ve giysileriyle bir buzulun içinde donmuş hâlde bulunuyordu. Giysilerini inceleyen araştırmacılar, bu giysilerin yapımında en az beş farklı hayvan derisi kullanıl dığını belirlediler.
  Bu metinde “Ötzi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) Nerede bulunduğuna
  B) Hangi yüzyıllarda yaşadığına
  C) Kıyafetlerinin yapım malzemesine
  D) Kimler tarafından bulunduğuna
 • 10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünü bir öge içermektedir?
  A) Aceleci leylekler yıldızları kanatlarında taşıyıp bize getirdiler.
  B) Dağların tepesinden akan ırmak, ovada kıvrıla kıvrıla akıyor.
  C) Daha önce hiç bukalemun görmediğim için heyecanlıydım.
  D) Çalışma odasının duvarına astığı harita çok işine yaradı.
 • 11) • 12) İnsan vücudunda on binlerce hücre etkileşim hâlindedir. Çoğu hücre belirgin rollere sahiptir. Bazıları yağ depolar, bazıları hormon üretir, bazılarıysa kas dokularını oluşturur. Vücudumuzun sağlıklı olması için hücrelerimizin uyum içinde çalışması gerekir.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Roman
  B) Söyleşi
  C) Makale
  D) Tutanak
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir?
  A) Seçici dinleme
  B) Yaratıcı dinleme
  C) Söz korosu
  D) Not alarak dinleme
 • 14) Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu bildiren yazılara - - - - denir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) mektup
  B) roman
  C) rapor
  D) masal
 • 15) • 16) • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
  A) Hemen raflardaki dosyaları düzenle.
  B) Resimlerini bir görsen çok beğenirsin.
  C) Aklımıza takılanları önce bir soralım.
  D) Ziyaret saati geçmeden onu ziyarete gittik.
 • 18)
 • 19) Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.
  Örnek: kırk altı, yetmiş iki, yüz on sekiz...
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?
  A) Bu ceviz ağaçlarını yirmi beş sene önce dikmişler.
  B) İş yerinde her odada dörder kişiydik.
  C) Yarın saat altıda buluşmak üzere sözleştik.
  D) Doksanüç sayfalık kitabı metroda okumuş.
Yorum Yap
Gönder