2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sindirim sisteminin ilk organı ağızdır.
  B) Tükürük salgısı ağız içinin ıslaklığını ve besinlerin yumuşatılmasını sağlar.
  C) Tükürük bileşiminin büyük bir kısmını su oluşturur.
  D) Tükürük salgısı asidik özellik sağlar.
  E) Tükürükte su haricinde mukus, amilaz enzimi, sodyum ve kalsiyum iyonları bulunur.
 • 2)
  I. Bağ dokusu
  II. Düz kaslar
  III. Epitel doku
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yemek borusunu oluşturan dokular arasındadır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 3)
  I. Yemek borusundan besinler peristalistik hareketlerle mideye indirilir.
  II. Midede mekanik ve kimyasal sindirim yapılır.
  III. Kimyasal sindirim sırasında mide mukus ve mide öz suyunu salgılar.
  Yukarıda verilenlerden ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 4)
  I. Yumuşatıcılar
  II. Tuz ruhu
  III. Metal parlatıcılar
  IV. Kireç çözücüler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri günlük yaşamda kullandığımız kimyasal ürünler arasındadır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV
 • 5)
  I. Tarım alanında
  II. Hayvan yeminde
  III. Tıp alanında
  IV. Kompres yapımında
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tuzun kullanım alanları içerisinde yer alır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) I, II, III ve IV
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tıp alanında tuz türlerinden sodyum klorür kullanılır.
  B) Deterjan yapımında sodyum sülfat kullanılır.
  C) Doğal sodyum sülfat kristal yapılı bir tuzdur.
  D) Halk dilinde çamaşır sodası olarak bilinen kimyasal sodyum karbonattır.
  E) Sodyum karbonat çamaşır ve tüllerin beyazlatılmasında kullanılır.
 • 7) Kum ve sodyum karbonat karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtılıp soğutulmasıyla elde edilen maddeye ............... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Cam
  B) Çimento
  C) Kireç
  D) Tuz
  E) Plastik
 • 8)
  I. Halk dilinde karbonat olarak bilinir.
  II. Beyaz renkli ve katı halde bir maddedir.
  III. Hamur işlerinin temel malzemesidir.
  Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri sodyum birakarbonat için doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) I ve III
 • 9)
  * Halk arasında güherçile olarak bilinir.
  * Beyaz renkli ve kabuksu yapısı vardır.
  * Kayaçlarda ve mağaralarda doğal olarak bulunur.
  Yukarıdaki özellikleri verilen kimyasal hangisidir?
  A) Sodyum birarbonat
  B) Potasyum nitrat
  C) Sodyum klarür
  D) Sodyum sülfat
  E) Sodyum karbonat
 • 10)
  * Yalıtım malzemesi olarak kullanır.
  * Tıp alanında ortopedik ameliyatlarda kemik rejenerasyonunda kullanılır.
  * Ekmekte maya için kullanılır
  Yukarıdaki özellikleri verilen kimyasal hangisidir?
  A) Sodyum birarbonat
  B) Potasyum nitrat
  C) Sodyum klarür
  D) Kalsiyum karbonata
  E) Kalsiyum sülfat
 • 11) Bitkilerin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu azotlu, fosforlu ve potasyumlu maddelere .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Gübre
  B) Kimyasal
  C) Klorür
  D) Kalsiyum
  E) Karbonata
 • 12)
  I. Verimli topraklarda
  II. Volkanik bölgelerde
  III. Deniz suyunda
  IV. Çürümüş bitkilerde
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri amonyum tuzlarının doğal olarak oluşabileceği alanlar arasındadır?
  A) I, II, III ve IV
  B) I ve II
  C) I, II ve III
  D) I, III ve IV
  E) II ve IV
 • 13) Amonyum klorür ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Halk arasında nişadır olarak bilinir.
  B) Suda çözünürlüğü çok azdır.
  C) Üşütme ve öksürük tedavisinde kullanılan ilaçların bileşiminde kullanılır.
  D) Balgam söktürücü özelliğine sahiptir.
  E) Boya imalatında da kullanılır.
 • 14) Alüminyum sülfat ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Doğada alüminogenit minerali olarak bulunur.
  B) Beyaz renkli parlak kristallerden oluşur.
  C) Suda çözünmez.
  D) Gıda, kağıt, tekstil gibi alanlarda kullanılır.
  E) Diğer alüminyum tuzların elde edilmesinde alüminyum sülfattan yararlanılır.
Yorum Yap
Gönder