2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Çevre Eğitimi TESTİ

 • 1)
  I. Fiziksel ortam
  II. Sosyal ortam
  III. Ekonomik ortam
  IV. Kültürel ortam
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre bünyesinde yer alır?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I, III ve IV
  D) I, II, III ve IV
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi çevrede bulunan cansız faktörlerden biri değildir?
  A) Su
  B) Mineraller
  C) Ayrıştırıcılar
  D) Toprak
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi üretici canlı çevre varlıklarından biri değildir?
  A) Yeşil yapraklı bitkiler
  B) Öglena
  C) Kamçılı hayvan
  D) Küfler
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?
  A) Selda gölü
  B) Tomara şelalesi
  C) Atatürk barajı
  D) Tuz gölü
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir?
  A) Çocuk parkı
  B) Dinlenme tesisleri
  C) Alış veriş merkezleri
  D) Çoruh nehri
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre bileşenlerinden biri değildir?
  A) Hava
  B) Su
  C) Jeolojik yapı
  D) Betonarme yapı
 • 7) Dünyanın yapısı, fiziksel özellikleri, içeriği, tarihi ve onu şekillendiren süreç olarak isimlendirilir.
  Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Hava
  B) Su
  C) Jeolojik yapı
  D) İklim
 • 8) Tüm canlıların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayan renksiz, kokusuz, tatsız sıvıdır.
  Yukarıda verilen açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) Hava
  B) Su
  C) Jeolojik yapı
  D) İklim
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Canlı ve cansız varlıklar arasında dengeli bir düzen vardır.
  B) Canlıların yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur.
  C) Çevreyi oluşturan öğelerden birinin olmaması bile canlı ve cansız varlıkların yok olması anlamına gelmektedir.
  D) Doğal dengenin bozulmasında insanların sorumluluğu diğer canlılara göre daha azdır.
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi olumsuz etkilemez?
  A) Yenilenebilir enerji
  B) Tarım ilaçları
  C) Nüfus artışı
  D) Fosil yakıtlar
 • 11)
  I. Kömür
  II. Doğalgaz
  III. Petrol
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal dengeyi olumsuz etkiler?
  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) II ve III
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Teknoloji hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır.
  B) Teknolojik ürünlere artan talep teknolojinin ilerlemesine neden olmuştur.
  C) Teknolojik ürünlerinin büyük bir kısmı insan sağlığı için zararsızdır.
  D) Teknolojik ürünler elektromanyetik dalgalar yayarak canlılara zarar verir.
 • 13)
  I. Toprağı korumak
  II. Suyu korumak
  III. Geri dönüştürülebilir enerji kaynakları kullanmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yapılarak doğal dengenin korunması sağlanabilir?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 14)
  I. Beslenme
  II. Barınma
  III. Geçim kaynakları bulma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri nüfusun artışıyla beraber artmaktadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 15)
  I. Verimli tarım alanlarına yerleşim yerleri kurulmamalı
  II. Gereksiz ve bilinçsiz tarım ilacı kullanılmamalı
  III. Suni gübre kullanılmalı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toprağı korumak için alınabilecek önlemler arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
Yorum Yap
Gönder