2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüştür?
  A) Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankaradır.
  B) Futbol takımı 11 kişiden oluşur.
  C) Basketbol futboldan daha eğlencelidir.
  D) Türkiye bir yarım ada ülkesidir.
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?
  A) Konunun belirlenmesi
  B) Hipotezlerin test edilmesi
  C) Sorun çözümüne yönelik hipotezlerin yazılması.
  D) Konunun araştırılmaya değer olduğunu tespit etmek.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi olgu ve görüş ile ilgili doğru bir bilgidir?
  A) Olgu kişisel görüşler içerir.
  B) Görüş kanıtlanabilir.
  C) Olgu görüşe göre daha nesneldir.
  D) Görüş olguya göre daha nesneldir.
 • 4) Kullandığımız haritalar gerçek boyutunun bir orana göre küçültülerek çizilmesi ile oluşturulmaktadır.
  Buna göre haritaların küçültülme oranına ne denir?
  A) Ölçüm
  B) Ölçek
  C) Ölçüt
  D) Ölçme
 • 5)
  I. Türk dilinin zenginliğini ortaya koyar.
  II. Atatürk tarafından kurulmuştur.
  III. Türkçenin yozlaşmasını engeller.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Türk Dil Kurumu için doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
 • 6) Dünyanın şekli ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Ekvatordan şişkindir.
  B) Kutuplardan basıktır.
  C) Geoid şeklindedir.
  D) Daire şekline çok benzemektedir.
 • 7) Bilimsel araştırmada, kullandığımız diğer kaynakların belirtildiği bölüme ne denir?
  A) Hipotez
  B) Kaynakça
  C) Atıf
  D) İçerik
 • 8) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin yasal hakkı olan ve bir konu hakkında bilgi, istek veya şikayet belirtmek için kişiler tarafında resmi kurumlara yazılı olarak verilen yazıya ne denir?
  A) Dilekçe
  B) Mektup
  C) Tasarı
  D) Taslak
 • 9) Atatürk tarafından kurulan ve Türk tarihini araştırmakla görevli olan kurum hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Milli Eğitim Bakanlığı
  D) İç İşleri Bakanlığı
 • 10) Görüş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Kişinin kendi fikirlerini yansıtır.
  B) Nesneldir
  C) Kişiden kişiye değişebilir.
  D) Ispatlanamaz
 • 11) Bir bölgenin veya yeryüzünün tamamının bir oranda küçültülerek kuş bakışı olarak bir düzleme aktarılmasına ne denir?
  A) Önizleme
  B) Harita
  C) Kopyalama
  D) Küçültme
 • 12) Ekvator ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Başlangıç paralelidir.
  B) En uzun paraleldir.
  C) Dünyayı kuzey ve güney olarak iyiye ayırır.
  D) Güney kutbuna daha yakındır.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın yapacağı hareketler arasında değildir?
  A) Çevresine karşı duyarsız değildir.
  B) Sorunlara çözüm arar.
  C) Yeni sorunlar üretir.
  D) Diğer insanların sorunlarına karşı duyarlıdır.
 • 14) Ege bölgesinde yaşayan birisi hangi iklimde yaşamaktadır?
  A) Karasal iklim
  B) Sert karasal iklim
  C) Akdeniz iklimi
  D) Ekvatoral iklim
 • 15) I. 180 tane paralel vardır.
  II. En büyük paralel ekvatordur.
  III. Parallerin boyları kutuplara doğru küçülür.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I ve III
Yorum Yap
Gönder