AÖL Türk Dili ve Edebiyatı Soruları 5 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 541)

 • 1)
  Çoktandır tekneyi aldı sular
  Çoktandır ümitler sende ölüm
  Sabır tesbihim kopmak üzredir
  Ne gün kalkacak bu perde ölüm
  Bu dörtlükte görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tekrir(yineleme)
  B) İntak(konuşturma)
  C) Telmih(hatırlatma)
  D) Tezat(zıtlık)
 • 2)
  Nice güzellere bağlandım kaldım
  Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
  Her türlü isteğim topraktan aldım
  Benim sadık yârim kara topraktır

  Düşman geldi tabur tabur dizildi
  Alnımıza kara yazı yazıldı
  Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
  Eğri kılıç kında paslanmalıdır
  Bu iki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Halk şiiri geleneğinin izlerini taşırlar.
  B) Hece ölçüsüyle yazılmışlardır.
  C) Uyak düzenleri benzerdir.
  D) Aynı konuyu işlemişlerdir.
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden değildir?
  A) Koşma
  B) Mâni
  C) Gazel
  D) Türkü
 • 4) Herhangi bir konuda bilgi vermek, yol göstermek amacıyla şiir yazmak isteyen şairin kullanması gereken şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lirik
  B) Satirik
  C) Epik
  D) Didaktik
 • 5) Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun veya bir topluluğun üyelerinin kullandığı; genel dilin kelimelerine yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelimeler, deyimler katarak oluşturulan özel dildir.
  Bu cümlede tanımı yapılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağız
  B) Argo
  C) Lehçe
  D) Şive
 • 6)
  I. Tiyatro
  II. Edebiyat
  III. Opera
  IV. Heykel
  Numaralanmış terimlerden hangileri dramatik(ritmik) sanatlardandır?
  A) I ve II.
  B) II ve IV.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
 • 7)
  Edebiyatın sosyolojik imkânı, temelde edebiyat-toplum ilişkisini
  kurcalamak ve her iki alan arasında kopmaz bağların mevcudiyetini dile getirmektir. Ne edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan bağımsız algılanabilir. Edebiyat doğrudan
  toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa dahi toplumsal yapı ile ilgili olmak, ondan etkilenmek durumundadır. Çünkü edebiyatın oluştuğu, geliştiği ve anlatıldığı ortam tamamıyla toplumdur.
  Bu paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Edebiyat – toplum ilişkisi
  B) Edebiyatın işlevi
  C) Türk edebiyatının tarihî temelleri
  D) Edebiyatın tanımı
 • 8) Bazı tat ve kokuların insan üzerinde sihirli bir etkisi vardır. Bu sihirli güç sizi bugünden alıp geçmişte bir yolculuğa çıkarır. Bazen çocukluğumuza, bazen bir bayram anısına, bazen de eski bir dost ziyaretine alır götürür. Akide şekerinin tadında da bu sihirli gücü bulursunuz, göz alıcı renkleriyle, damağınızda bıraktığı tatla geçmişin özlemini dindiriverir. Elmasları, yakutları, zümrütleri andıran renkleriyle; güllü, tarçınlı, karanfilli ve elbette naneli aromalarıyla bu lezzet Osmanlı’da hangi tatta ise bugün de aynı tattadır.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
  A) Karşılaştırmadan
  B) Benzetmeden
  C) Örneklemeden
  D) Tanık göstermeden
 • 9)
  •  Olay hikâyesi Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilmiştir.
  •  Durum hikâyesinde olaydan çok günlük yaşamın bir kesiti anlatılır.
  • Olay hikâyesinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Sait Faik Abasıyanık’tır.
  Bu cümleler doğru-yanlış bakımından değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) Y – D – D
  B) D – D – Y
  C) Y – Y – D
  D) D – Y – Y
 • 10)
  Kılıçlar parlayıp toplar atıldı
  İki asker birbirine katıldı
  Erişti bak Nusret, birden alındı
  Şükür Hak Yezdan’a!, der Yusuf
  Paşa
  Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kahramanlık
  B) Yalnızlık
  C) Aşk
  D) Korku
 • 11)

  Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
 • 12)
  Mecliste ârif ol kelâmı dinle
  İl, iki söylerse sen birin söyle
  Elinden geldikçe sen iyilik eyle
  Hatıra dokunup yıkıcı olma
  Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinin hangisine örnektir?
  A) Satirik
  B) Didaktik
  C) Lirik
  D) Pastoral
 • 13) Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
  A) Dilin şeker olmuş şerbetten ezer, Altın tas içinde bala dönmüşsün
  B) Bir bademin altına yorgun oturmak biraz Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı.
  C) Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
  D) Kimsesiz gecelerim, bu kesik sesle doldu, Artık, atan kalbim de bir ayak sesi oldu.
 • 14)
  - Söyleyeni belli değildir.
  - Olağanüstü olaylar anlatılır.
  - Yer ve zaman belirsizdir.
  Özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Masal
  B) Roman
  C) Hikâye
  D) Tiyatro
 • 15) Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
  A) Çocukken sevimli bir evde oturuyorduk.
  B) Yarışmaya romanla katılmayı düşünüyorum.
  C) Bol bol nasihat etti ama onu dinlemedik.
  D) Karadeniz’in yaylaları turistleri cezbediyor.
 • 16) Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı cümleye benzetme anlamı katmaktadır?
  A) Seni saat beş gibi tekrar arayacağım.
  B) Adam, parayı aldığı gibi kaçmaya başladı.
  C) İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirler sanayi şehridir.
  D) Cennet gibi bir vatanda yaşadığımız için çok şanslıyız.
 • 17) Aşağıdaki eserlerden hangisi fabl özelliği göstermektedir?
  A) Harname
  B) Leyla ile Mecnun
  C) Seyahatname
  D) Cihannüma
 • 18) İlkokullarda ve anaokulunda çocuklara hayata dair gerçeklikleri öğretmek için kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan kısa hikâyeler okunmalıdır. Bu yolla çocukların verilmek istenen mesajı kolay bir şekilde alması amaçlanır.
  Bu parçaya göre ilkokul ve anaokulunda çocuklara okutulması en uygun tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hikâye
  B) Fabl
  C) Makale
  D) Roman
 • 19) Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır?
  A) Ayşe usulca kalktı. Yatağın ke narına oturdu. Yorganını çekti. Acıyan, yanan göz kapaklarına biçarelerin biricik tesellisi olan uyku bile yaklaşamıyordu. Sabaha doğru ancak dalabilmişti.
  B) Biz bir gün kalkıp Nimet’in evine gittik. Çok ısrar etmiş, illa çaya geleceksiniz demişti. Duran’la beni anasına ve babasına tanıttı. Bunlar benim pazarda en yakın arkadaşlarım, Allah razı olsun bir dediğimi iki etmiyorlar, diye başlayıp aralıksız anlatmaya durmuştu.
  C) Dernek toplandı, önce bir seçim yapıldı. Avukat Selami, başkan oldu. Ödül verilecekler lisetesini de o hazırlayacaktı. Ardından şenlik kararı alındı. İlçenin önde gelen isimlerine davetiyeler yollandı, gerekli izinler alındı.
  D) Çocuklar bu sevimli ve müşfik kadına, âdeta elinde  üyüdükleri bir dadı, aynı zamanda bir arkadaş gibi ısındılar. Gülüyorlar, oynuyorlar, boynuna sarılıp duruyorlardı. O da çocukları kucaklıyor, yukarıya götürüyor, koşturup oynatıyordu.
 • 20)
  - Şaşırma
  - Sevinç
  - Uyarı
  Aşağıdakilerin hangisinde ünlem, cümleye bu anlamlardan birini katmamıştır?
  A) Aa! Geziye sen de mi geliyorsun?
  B) Yeter artık, kendine bir çekidüzen ver!
  C) Yaşasın, üniversiteye kabul edilmişim!
  D) Aman! İyilik yapsan da kıymet bilen mi var?
Yorum Yap
Gönder