LGS Türkçe Soruları 11 (2014 Teog 2.Dönem Mazeret)

 • 1) Yahya Kemal, dünyaya hayal etmeden bakmakla yaşlılık arasında bir bağ olduğuna inanır. Bu, çok yerinde ve doğru bir görüştür. Hayal ile çocukluk, akıl ile yaşlılık arasında bir ilişki vardır.
  Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?
  A) Varsayım
  B) Karşılaştırma
  C) Beklenti
  D) Onaylama
 • 2) 18 Kasım 1906’da Adapazarı’nda doğdu. Çocukluğu orada geçti. İstanbul Erkek Lisesinde başladığı ortaöğrenimini Bursa Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde bitirdi. 1928 yılında iktisat eğitimi için İsviçre’ye gitti. Daha sonra sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakan Fransa’da üç yıl yaşadı. Fransa’dan döndükten sonra bir süre Türkçe öğretmenliği yaptı.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Otobiyografi
  B) Deneme
  C) Biyografi
  D) Anı
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “taze” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Sabahları ilk işi taze ekmek almaktı.
  B) Orada okuduğum en taze haber otuz günlüktü.
  C) Yaşına rağmen taze yüzlü ve güzeldi.
  D) Ağaçların taze yaprakları akşamın serinliğinigetirdi.
 • 4) Biz evde ve bahçede kendi başımıza çok hoş vakit geçiriyor, tatilin tadını çıkarıyorduk.
  Altı çizili kelime grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir şeyin güzelliğinden yeterince yararlanmak
  B) Kıvamına gelmek, beklenen ölçülere ulaşmak
  C) Hoşa giden bir duruma sebep olmak
  D) Ortaya çıkarmak, anlaşılır duruma getirmek
 • 5) “Pazardan aldığı yapay çiçekler odasına bir renk katmıştı.” cümlesindeki “yapay” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 
  A) Bu durumun yaşlı adamın onurunu kırması gayet doğaldı.
  B) O kadar doğaldı ki davranışları giderek şaşırtıcı olmaktan çıktı.
  C) Oldukça doğal bir tavırla “Yarın gelecekmiş.” diye tekrarladı.
  D) Kışın fırtınalara maruz kalan gemiler, bu doğal limana sığınırdı.
 • 6) “Değişimden başka her şey değişir.” cümlesinin yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Her şey zamanla değişir.
  B) Hiçbir şey değişime direnemez.
  C) Değişmeyen tek şey değişimdir.
  D) Değişim yavaş yavaş olur.
 • 7) Bir fikir, ancak yazı ve sözle ortaya konulduğu zaman etkisini gösterir. Sahip olduğunuz fikirler başkalarına açılmadıktan sonra içinizde gömülü kalır. Konuşmak, insanın içini, duygu ve düşüncelerini havalandırır. Bu yüzden konuşarak kendi içinizden dışarı çıkmalı, insanlarla temasa geçmeli, sosyal bağlar kurmalısınız.
  Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır?
  A) Varsayım
  B) İhtimal
  C) Kararsızlık
  D) Öneri
 • 8) (1) Ömer Seyfettin, zevkle okunan öykü yazarlarından biridir. (2) Eserlerini dört senelik bir zaman diliminde yazmıştır. (3) Bunu düşününce aramızdan erken ayrılışına edebiyatımız adına üzülmemek elde mi? (4) O, ölümsüzlüğün sırrını halkın diliyle halka seslenen eserler vermekte bulmuştur.
  Numaralandırılmış cümlelerden hangisi belirttiği öznel ve nesnel yargı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 9) Ekim başlarında birkaç gün dinlenmek için Bursa’ya gittim. (1) Şehrin merkezinde büyük ve modern bir otelde kaldım. (2) Geniş merdivenleri, şık bir yemek salonu vardı. (3) Binbir çeşit çiçeğin olduğu güzel bir bahçeye sahipti. (4) Otelin yapısı ise bana hakiki bir mimarın değil, kalfanın elinden çıkmış hissini verdi.
  Bu parçada yazarın otel hakkındaki düşüncesi, numaralandırılmış cümlelerin hangisinde değişmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 10) Okuduğunu değerlendirme yeteneğinden yoksun bir okuyucu, romanın kaba iskeleti üzerinde dolaşır hep. Yani dıştan görülen kalın çizgisini izler. Kolay gelir ona bu.
  Yazar, bahsettiği okuyucu için altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisini kastetmektedir?
  A) Heyecan duymasına sebep olan romanları okuduğunu
  B) Kendine hitap eden romanları takip ettiğini
  C) Romana derine inmeden, gelişigüzel baktığını
  D) Yaşanmış olayların konu edildiği romanlara ilgi duyduğunu
 • 11) Şiir öğrenilebilir mi? Öncelikle şiirin ne olduğunda anlaşmak gerekir. Şiir için bugüne kadar sayısız açıklama yapılmıştır. Herkes meseleye kendine göre bir bakış açısı getirmiştir. Hemen hepsinde doğruluk payı vardır ama bana göre hiçbiri şiiri bütünüyle ortaya koyacak güçte değildir. Bu da doğaldır. Çünkü şiir diğer sanat eserlerinden daha fazla özneldir.
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deneme
  B) Makale
  C) Biyografi
  D) Anı
 • 12) Bu oyun, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında takımlar kurularak oynandı ve kısa sürede çok sevildi. Fakat her takımın kendi kuralları vardı. Bu sebeple takımlar birbirleriyle oynadıklarında karşılaşmalar tartışmayla noktalanıyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde belirtilen “sorun”a uygun bir çözümdür?
  A) Oyun süresinin kısaltılması
  B) Standart kurallar belirlenmesi
  C) Güvenlik önlemlerinin arttırılması
  D) Belirli bir yaş sınırı getirilmesi
 • 13) Bazı insanlarda yalnızca gördüğüne, eliyle dokunduğuna inanma alışkanlığı vardır. Buna rağmen yaşamlarının belli dönemlerinde “Hayatım bir romandır benim!” derler. Çünkü onların gözünde romanlar, olağanüstü hadiselerden oluşmaktadır.
  Bu parçada sözü edilen insanların hayatlarını romana benzetme nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İlgilerini çeken kitapları okumaları
  B) Alışkanlıklarından bir türlü vazgeçememeleri
  C) İnanılması çok güç olaylar yaşamaları
  D) Sadece gördüklerini yazmaya değer bulmaları
 • 14) Anıtlarıyla büyüleyen tarihî semtlerdeki geçmiş zaman havası, insanın ruhunu fazlasıyla dolduruyor. Fakat pek çoğunda tekrara dayanan modern mimari, şimdiden hâkim olmaya başladı. Eski eserler bu topraklara hâkim oluşumuzun kanıtıdır. Bu sebeple en küçük tarihî eser bile kaybolmamalıdır.
  Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarihî değeri olan eserler korunmalıdır.
  B) Modern mimari genişlik ve aydınlık getirir.
  C) Bugün bize değerli görünen bir şey yarın anlamsız gelir.
  D) Yıpranmış binaların bulunduğu semtlerin çehresi değişmelidir.
 • 15) Her türlü “bilinçlenme” kitap sayesinde olur. Çünkü kitap, bilincin yazıya dökülmüş şeklidir. Bu yönüyle kitap, hiç şüphesiz, fertlerin hayatını değiştiren, onları yenileştiren ve ileri götüren bir vasıtadır...
  Yazarın vermek istediği mesaj dikkate alındığında bu parça, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?
  A) İyi bir kitapta en önemli özellik anlatımın yanı sıra kurgudur.
  B) Bir insanın dünyaya bakışını değiştirmek istiyorsanız ona okumayı tavsiye edin.
  C) Okumayı öğrettiğiniz gibi yazarak düşünmeyi de öğretin.
  D) Bir kitabı, başka kitaplarla karşılaştırarak okumak iyidir.
 • 16) İlk okuduğum kitap, okulun kütüphanesinden aldığım Pinokyo’ydu. Büyük boy bir kitaptı. Bütün yaz bende kaldı. Üç ay boyunca kitabın kahramanlarıyla gezdim, dolaştım. Kederlerimi ve sevinçlerimi onlarla paylaştım


  İlk satın aldığım kitap, Balonla Beş Hafta’ydı. Daha önce okuduğum bazı kitaplarda olduğu gibi bu kitabın da tesirinde kalarak balonla uçtuğumu hayal ettim. Kapağında renkli ve kendine özgü bir resim olan bu kitabı, okuduktan kısa bir süre sonra kaybettim.
  Bu iki metinde bahsedilen kitapların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Okuyucusunu etkilemeleri
  B) Tavsiye üzerine alınmaları
  C) Okuma alışkanlığı kazandırmaları
  D) İlgi çekici görsellerle desteklenmeleri
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman belirten ifade üzerindedir?
  A) Ben de yarınki geziye seninle geleceğim.
  B) Az önce pencerenin önünden hızlıca geçti.
  C) Samsun’a uçakla bu akşam gidecek.
  D) Üç gündür onu şehrin her yerinde arıyoruz.
 • 18)
  1. Kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.
  2. Ihlamur ağacının gölgesine oturduk.
  3. Onun geldiğini duyunca çok sevindik.
  4. İstenilen dosyaları erkenden hazırladı.
  Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde geçişli bir fiil vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 19) Güneşin sıcaklığından kaçanlar, deniz sularının serinliğine sığınıyor.
  Bu cümledeki altı çizili sözcük grubu, cümlenin hangi ögesidir?
  A) Özne
  B) Yer tamlayıcısı
  C) Belirtisiz nesne
  D) Zarf tamlayıcısı
 • 20) İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî yerlerine kadar gezdik (2) bir yorgunluk (3) bir bıkkınlık (4) bir pişmanlık hissetmedik.
  Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
Yorum Yap
Gönder