2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Tarih TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da toprak sisteminde Miri arazilerden biri değildir?
  A) Paşmaklık
  B) Malikane
  C) Yurtluk
  D) Ocaklık
  E) Haraci
 • 2) Yıllık geliri 20 bin ile 100 bin akçe arasında değişen dirlik toprağı hangisidir?
  A) Has
  B) Zeamet
  C) Tımar
  D) Haraci
  E) Mukataa
 • 3) Gelirleri kale ve tersane giderleri için ayrılan toprak hangisidir?
  A) Öşri
  B) Yurtluk
  C) Ocaklık
  D) Dirlik
  E) Mukataa
 • 4) Osmanlıda gelirleri sadece hayır işleri ve sosyal hizmetlere ayrılan toprak hangisidir?
  A) Paşmaklık
  B) Malikane
  C) Miri arazi
  D) Vakıf arazi
  E) Mülk arazi
 • 5) Osmanlı devletinde kasaba ve şehirlerde zanaatkarların bir araya gelerek oluşturdukları birliğe ne ad verilir?
  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet
 • 6) Osmanlı devletinde çırakların kalfalığa, kalfaların ustalığa yükselmesi sistemine ne denir?
  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet
 • 7) Osmanlı devletinde esnaflar haricinde büyük tüccarlarda bulunmaktadaydı.
  Bu tüccarlara hangi isim verilirdi?
  A) Gedik
  B) Lonca
  C) Hibre
  D) Bezirgan
  E) Eh-l Hirfet
 • 8) Osmanlı devletinde ticaretin daha iyi yapılabilmesi için yollar üzerinde posta ve haberleşme hizmetleri sunmak için teşkilatlar yapılmıştır.
  Buna göre bu teşkilatlara verilen isim hangisidir?
  A) Menzil teşkilatı
  B) Haberleşme teşkilatı
  C) Vakıf teşkilatı
  D) Vergi teşkilatı
  E) Mülk teşkilatı
 • 9) Osmanlı devletinde mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklardan devlete ödenen vergi hangisidir?
  A) Haraç
  B) Öşür
  C) Ağnam
  D) Hirfet
  E) Hibre
 • 10) Osmanlı devletinde hayvanlar üzerinden alınan vergi hangisidir?
  A) Haraç
  B) Öşür
  C) Ağnam
  D) Hirfet
  E) Hibre
 • 11)
  I. İnsanların medeni halleri
  II. Sağlık durumları
  III. Meslekleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Tahrir defterinde kayıt edilirdi?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
 • 12) İlk Osmanlı derya beyi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karamürsel Alp
  B) Piri Reis
  C) 2.Murat
  D) Cezayiri Garp
  E) Barbaros Hayrettin Paşa
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde Eyalet askerlerinden biri değildir?
  A) Tımarlı sipahiler
  B) Yayalar ve müsellimler
  C) Akıncılar
  D) Azaplar
  E) Silahtar
 • 14) Yeniçeri ocağı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) I. Murat zamanında kurulmuştur.
  B) Selçuklulardan ve Memlukluler'den örnek alınmıştır.
  C) Doğrudan padişaha bağlıdır.
  D) Sefer sırasında padişahı korumakla yükümlüdür.
  E) Askerler maaş almaz onun yerine toprak verilirdi.
 • 15) Fetret dönemi sonucunda Osmanlı devletini yıkılmaktan kurtaran ve Osmanlı devletinin ikinci kurucusu ünvanını alan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Çelebi
  B) II. Murat
  C) Fatih Sultan Mehmet
  D) Musa Çelebi
  E) I. Murat
Yorum Yap
Gönder