AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Soruları 3 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 492)

 • 1)
  I. İlk yardımı, bu konuda eğitim almış herkes yapabilir.
  II. Acil yardım için yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç duyulur.
  İlk yardım ve acil yardım yapacak kişilerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?
  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi 112 Acil Yardım Servisi’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
  A) Olay tanımının yapılması
  B) Aceleci ve telaşlı olunması
  C) Kesin yer ve adres bilgilerinin verilmesi
  D) Yaralı sayısı ve durumlarının bildirilmesi
 • 3)
  I. Olay yeri değerlendirilmeli
  II. Kırıklara yerinde müdahalede bulunulmalı
  III. Kazazede mümkün olduğunca sıcak tutulmalı
  IV. İlk yardımcıdan önce kazazedenin güvenliği sağlanmalı
  Güvenli bir ilk yardım uygulaması için yukarıda verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
  A) I, II ve III.
  B) II, III ve IV.
  C) I, III ve IV.
  D) I, II, III ve IV.
 • 4) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı nedir?
  A) Trafik cezalarından kurtulmak
  B) Acil müdahalede bulunabilmek
  C) İlk yardımı istenilen düzeyde uygulayabilmek
  D) Araç muayenesi esnasında sıkıntı yaşamamak
 • 5) İlk yardımcı;
  • Meraklı kişileri olay yerinden uzaklaştırıyor,
  • Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
  • Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor.
  Bu ilk yardımcı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Olay yeri değerlendirmesi yaptığı
  B) Kazazedeleri tedavi etmek istediği
  C) Acil yardım yapmak için hazırlandığı
  D) Kazazedelere yardım etmek isteyenleri engellediği
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi vücutta nabız alınabilecek bölgelerden biri değildir?
  A) Ayak sırtının merkezi
  B) Kolun dış yüzü, dirseğin altı
  C) Gırtlak çıkıntısının her iki yanı
  D) Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi kalp durması sonucu kişide görülebilecek belirtilerdendir?
  A) Nabzın alınması
  B) Bilincin açık olması
  C) Göz bebeklerinin küçülmesi
  D) Derinin soğuması ve nemlenmesi
 • 8) Doku ve organ bağışı, aşağıdaki durumların hangisinde yapılabilir?
  A) Mümeyyiz olmayan kişi başvurduğunda
  B) Bağışçının yaşamı tıbben sona erdiğinde
  C) Bağış yapan kişi maddi karşılığını aldığında
  D) Bağış yapacak kişinin bağışlayacağı organı zarar gördüğünde
 • 9) Tam tıkanıklık yaşayan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür?
  A) Öksürme
  B) Konuşma
  C) Renginde morarma
  D) Nefes alma
 • 10)
  I. Burkulma
  II. Gazla zehirlenme
  III. Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması
  Verilenlerden hangileri boğulma sebeplerindendir?
  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
 • 11) Ortalama erişkinde kaç ml kan kaybı oldukça tehlikelidir?
  A) 50
  B) 150
  C) 300
  D) 600
 • 12)
  I. Kazazede sıcak tutulur.

  II. Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
  III. Baş yana çevrilir ve çene göğse yaklaştırılır.
  Yukarıdakilerden hangileri şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
 • 13) İlk yardımcı kazazedenin yaralı ve bilincinin açık olduğunu tespit etmiş, kazazedeye yarı oturur pozisyon vermiştir.
  Buna göre kazazedede aşağıdaki yaralanma türlerinden hangisinin olduğu söylenebilir?
  A) Delici karın yaralanması
  B) Delici göğüs yaralanması
  C) Omurga yaralanması
  D) Kafatası yaralanması
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi göze toz gibi yabancı madde kaçtığında yapılması gereken ilk yardım müdahalelerinden biri değildir?
  A) Gözün ovulması
  B) Gerekirse üst göz kapağının açık tutulması
  C) Yabancı maddenin nemli ve temiz bir bezle çıkarılması
  D) Gözün ışığa doğru çevrilmesi ve alt göz kapağının içine bakılması
 • 15) Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasına - - - -denir.
  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) çıkık
  B) yanık
  C) kırık
  D) donuk
 • 16) Bir kazazedenin dizinde çıkık olduğu tespit edildiğinde aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
  A) Kazazedeye su içirilir.
  B) Çıkık bölgesi sıcak su ile ovulur.
  C) Çıkık, yerine oturtulmaya çalışılır.
  D) Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.
 • 17) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
  Yukarıda açıklaması verilen durum hangisidir?
  A) Şok
  B) Koma
  C) Bayılma
  D) Zehirlenme
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
  A) Şok pozisyonu verilir.
  B) Hemen dinlenmeye alınır, sakinleştirilir.
  C) Kazazedenin yaşamsal bulguları kontrol edilir.
  D) Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım edilir.
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin sebeplerindendir?
  A) Sebze ve meyveleri bol su ile yıkamak
  B) İyi konserve edilmiş yiyecekler tüketmek
  C) İlaçlama yaparken koruyucu tertibat kullanmak
  D) Kullanım süresi dolmuş ilaç içmek
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi kene ısırması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Kene çıkarılmaya çalışılır.
  B) Kene üzerine kolonya dökülür.
  C) Kenenin bulunduğu bölge sabunlu suyla yıkanır.
  D) Kene sıkılır, patlatılır, koparılır veya iğne batırılır.
Yorum Yap
Gönder