AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu- Sosyal Bilgiler Soruları 1 ( 2017-2018 AÖO 1.Dönem 1.Oturum 633)

 • 1) Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar - - - - tarafından güvence altına alınmıştır.
  Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
  A) yasalar
  B) hakimler
  C) sendikalar
  D) Birleşmiş Milletler
 • 2) Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele ne ad verilir?
  A) Küre
  B) Geoide
  C) Meridyen
  D) Ekvator
 • 3) Aşağıdakilerden hangisini siyasi haritalardan öğrenemeyiz?
  A) Ülkeleri
  B) Kentleri
  C) Nehirleri
  D) Devlet sınırlarını
 • 4) Çatalhöyük’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çorum il sınırları içerisindedir.
  B) 9000-10000 yıl öncesi döneme aittir.
  C) Anadolu’daki ilk yerleşmelerden biridir.
  D) Burada taş aletler ve obsidyen aynalar bulunmuştur.
 • 5) Gordion (Polatlı), aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin başkentidir?
  A) Urartu
  B) Frigya
  C) Hitit
  D) Lidya
 • 6) Kadeş Antlaşması hangi iki devlet arasında imzalanmıştır?
  A) Sümerler - Hititler
  B) Hititler - Mısırlılar
  C) İyonlar - Urartular
  D) Lidyalılar - Fenikeliler
 • 7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi Babillerle ilgili değildir?
  A) MÖ 539’da yıkılmışlardır.
  B) Güneş saatini bulmuşlardır.
  C) Başkentleri Ninova’dır.
  D) Hammurabi Kanunlarını hazırlamışlardır.
 • 8) Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçü’ne neden olmuştur?
  A) Harzemşahlar
  B) Uygurlar
  C) Ostrogotlar
  D) Hunlar
 • 9) Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır?
  A) Medine
  B) Mekke
  C) Taif
  D) Şam
 • 10) Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap hâline getirilmiştir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Ömer
 • 11) Müslüman Türk hükümdarları içinde sultan unvanını ilk o kullanmıştır. Yaptığı seferlerle Hindistan’da İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır. Firdevsî, ünlü Şehname’sini O’na takdim etmiştir.
  Hakkında bilgi verilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ertuğrul Gazi
  B) Kutluk Kağan
  C) Gazneli Mahmut
  D) Alparslan
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk devletlerinde görülen eğitim kurumudur?
  A) Türbe
  B) Medrese
  C) Kümbet
  D) Saray
 • 13) Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar dönemine aittir?
  A) Ayşe Bibi Türbesi
  B) Sultan Sencer Türbesi
  C) Damgan Minaresi
  D) Isfahan Mescid-i Cuma’sı
 • 14) Sıcak iklim bitkisidir. Dokuma sanayisinin temel hammaddesidir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak üretilir.
  Özellikleri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Pamuk
  B) Tütün
  C) Mısır
  D) Fındık
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Dünyanın akciğerleri” olarak adlandırılır?
  A) Dağlar
  B) Nehirler
  C) Barajlar
  D) Ormanlar
 • 16) Dünyada nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklim
  B) Toprak
  C) Yüzey şekilleri
  D) Su kaynakları
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerden biri değildir?
  A) Bor
  B) Ayakkabı
  C) Petrol
  D) Çimento
 • 18) Milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline ne ad verilir?
  A) Monarşi
  B) Teokrasi
  C) Oligarşi
  D) Cumhuriyet
 • 19)  Bilim - - - - ile, teknoloji - - - - ile elde edilir.
  Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakiler den hangisiyle tamamlanması uygun olur?
  A) bilim - eğitim
  B) düşünce - teknoloji
  C) eğitim - bilim
  D) eğitim - çalışma
Yorum Yap
Gönder