2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi TESTİ

 • 1) İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre akıllı olmasına rağmen vicdanı (acıması) olmayan bir kişi hangisini daha çok yapar?
  A)İnsanların yararına çalışır
  B)Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
  C)Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
  D)Çıkarı için yalan söyler
 • 2) Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi tarihte kabul edilmiştir?
  A. 19 Mayıs 1919
  B. 23 Nisan 1923
  C. 20 Kasım 1989
  D. 29 Eylül 1980
 • 3) “Herhangi bir durum karşısında savcı ve ya polis memuru bile olsa arama emri olmadan evimize kimse giremez.” ifadesi hangi hakkımızla ilgilidir?
  A) Konut dokunulmazlığı hakkı
  B) Eğitim görme hakkı
  C) Sağlık imkanlarından yararlanma hakkı
  D) Seçme ve seçilme hakkı
 • 4) Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır?
  A.Devlet
  B.Aile
  C. Birleşmiş Milletler
  D.Polis
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi kanunen bir şuç işleyip ceza alabilir?
  a. Yeni doğan bebek
  b. Madde bağımlısı genç
  c. Sokaktaki kedi
  d. Hayvanat bahçesindeki kuş
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?
  A) Beslenme
  B)Barınma
  C) Düşünce ve İnanç
  D) Kanunlara uymama
 • 7) Temel insan hakkı olan “yaşama hakkı “ ne zaman başlar?
  A)İlkokula başlayınca
  B) Üniversiteyi kazanınca
  C) Doğduğumuzda
  D) Yürümeye başlayınca
 • 8) “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
  A)Haberleşme hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C)Eğitim hakkı
  D)Yaşama hakkı
 • 9) Türkiye Cumhuriyetinde her birey seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
  Buna göre bir birey ilk oyunu kaç yaşında kullanmaya hak kazanır?
  A) 15
  B) 18
  C) 20
  D) 21
 • 10) ............. hakkı her bireyin doğuştan kazandığı ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm bireylerin en temel hakkıdır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Seçme ve seçilme hakkı
  C) Yaşama hakkı
  D) Adalet hakkı
 • 11) Haklarımızın bazılarını doğuştan bazılarını da belirli şartlar sağlandığında alırız. Örneğin askere gitme hakkını yaş şartını tamamladığımızda alırız.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biridir?
  A) Seçme hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Yaşama hakkı
 • 12)
  I. Özgürlük hakkı
  II. Eğitim hakkı
  III. Yaşama hakkı
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çocuk yaşta çalıştırılan bireylerin elinden alınan hakları arasındadır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
 • 13) Toplum kurallarına göre suç sayılan bir olay yaşandığı zaman aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
  A) Suçu işleyen kişi karşılığında belirlenen cezayı alır.
  B) Suçu işleyen kişinin yaşama hakkı elinden alınır.
  C) Adaletin yerini bulması için ilgili kişi cezalandırılır.
  D) Ceza suç ile orantılı olur.
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?
  A) Okulda verilen ödevleri yapmak.
  B) Yemek saatinde evde bulunmak.
  C) İstemediğimiz oyunlar oynamak.
  D) Okul kurallarına uymak.
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur?
  A) Askere gitmek
  B) Televizyon izlemek
  C) Barınmak
  D) Seyehat etmek
 • 16)
  I. Akıllı olmaları
  II. Vicdan sahibi olmaları
  III. Dinleyebilmeleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri insanı diğer canlılardan ayıran özellikler arasındadır?
  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında gösterilemez?
  A) Beslenme hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Barınma hakkı
  D) Askerlik hakkı
 • 18) Yaptığımız her davranışın ve aldığımız her kararın bir sonucu vardır. Önemli olan bu sonucu üstlenmek ve arkasında durmaktır.
  Buna göre bireyin yaptığı davranışların sonucunu üstlenmesi hangisi ile açıklanır?
  A) Özgürlük
  B) Hak
  C) Sorumluluk
  D) İnsiyatif
 • 19) Her insanın sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin korunması kim tarafından sağlanır?
  A) Aile
  B) Okul
  C) Devlet
  D) Kişinin kendisi
 • 20) Aşağıdaki davranışlardan hangisi hoşgörülü bir insanın yapabileceği iyi davranışlardan biri değildir?
  A) Kin tutmak
  B) Arkadaş olmak
  C) Yardım sever olmak
  D) Sevgi ile yaklaşmak
Yorum Yap
Gönder