2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim TESTİ

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y)yazınız.
  1. İslam her açıdan temizliği emreden bir dindir. ( )

  2. Peygamberimize vahyi 610 yılında Hira Mağarasında İsrafil (as) getirmiştir. ( )

  3. Hz. İbrahim’in babası Allah’a inanıyordu. ( )

  4. İnsan, bu hayatta nasıl yaşarsa,ahirette kendisine ona göre bir son hazırlamış olur. ( )

  5. Kur’an-ı Kerim, hükümleri kıyamete kadar geçerli olan ve Allah tarafından korunacağı belirtilen eşsiz bir kitaptır. ( )

  6. Secde sözlükte “ itaat ve tevazu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek” anlamlarına gelmektedir. ( )

  7. Kabe’yi inşa etmekle görevli peygamber Hz.Yusuf’tur. ( )

  8. Hz. İbrahim’i ateşe atan Firavun’dur. ( )

  9. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi 13 yılda tamamlanmıştır. ( )
 • 2) Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kur’an-ı Kerim, 610 yılında indirilmiştir.
  B) Ramazan ayında indirilmeye başlanmış.
  C) İlk vahiy Serv Mağarasında gelmiştir.
  D) Yaklaşık yirmi üç yılda tamamlanmıştır.
 • 3) Kur’an-ı Kerim’i niçin okumalıyız?
  Yukarıdaki soruya aşağıdakilerden hangisi en güzel cevap olur?

  a) Sadece sevap kazanmak için
  b) Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını bilip hayatımıza uygulayabilmek için
  c) İnsanların övgüsünü almak için
  d) Sadece ölülerimizin ruhuna gitsin diye
 • 4) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.?
  a) Tevrat-------------------- Hz Musa (a.s.)
  b) Zebur-------------------- Hz Davud (a.s.)
  c) İncil----------------------Hz. İsa (a.s.)
  d) Kur’an-ı Kerim -------- Hz İbrahim
 • 5) Kur’an- Kerim’ i hangi melek tarafından peygamber efendimize bildirmiştir?
  a) Azrail
  b)Mikail
  c)Cebrail
  d)İsrafil
 • 6) Kur’an- Kerim hangi melek tarafından peygamber efendimize bildirmiştir
  A- AZRAİL
  B-MİKAİL
  C-CEBRAİL.
  D-İSRAFİL
 • 7) Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yönüyle öne çıkan sahabeler kimlerdir?
  A-amr b. As
  B-mus’ab b. umeyr
  C-Zeyd b. Sabit , Abdullah b. Mes’ud
  D-talha b. Zubeyr
 • 8) Kuran ı kerimin en uzun ve en kısa suresi hangisidir?
  a-yasin—felak
  b-fatiha--maun
  c-bakara—kevser
  d-fil—nas
 • 9) Kur’an-ı Kerim’i niçin öğrenip okumalıyız? Açıklayınız.


 • 10) “ Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır? diye seslendi.” ( Enam Suresi,76-81.ayetler ) Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bazı insanlar Allah’tan başka bir şeye tapmışlardır.
  B) Allah’a inanan insan güvendedir.
  C) İnsan putlardan da korkabilir.
  D) Allah tek ilah, tek yaratıcıdır.
Yorum Yap
Gönder